Tunnustatud kutse andja 2018 kandidaatide esitamine

Silmapaistev kutsetunnistuse populariseerija

Kutsekoda tunnustab sel aastal kvaliteedimärgiga kutse andjaid, kes on viimase viie aasta jooksul silmapaistvalt kutsetunnistusi populariseerinud. Konkursiga väärtustame kutse andjaid, kes on oma tegevusega teistele eeskujuks.

Eelmiste aastate tunnustused ja kvaliteedimärgi statuut.

Kandidaate on oodatud allpool leitava vormi kaudu esitama nii kutse andjad ise, kui ka kutsenõukogude liikmed, kutse- ja kõrgkoolid ning kõik teised soovijad. Tähtaeg kandidaatide esitamiseks on  30. september 2018.

Kandidaatide seast valib kvaliteedimärgi pälvijad välja Kutsekoda. Kvaliteedimärgid antakse üle Kutsekoja 20. juubelikonverentsil, mis toimub 4. detsembril Kultuurikatlas, Tallinnas. Tunnustatud organisatsioonid saavad oma kodulehele lisamiseks tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgi.

Tähtaeg kandidaatide esitamiseks on möödunud. Täname kõiki, kes vormi täitsid, oleme teie poolt esitatud info kätte saanud.