Kutsestandardite arvamusküsitlus


Valminud on sisetööde elektrik, tase 4, ja sisetööde elektrik, tase 5 kutsestandardite
 kavandid ning lisatud sisetööde elektriku kutsete kompetentside võrdlustabel.

Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 30. oktoobriks 2017 e-posti aadressile erika.vehm@kutsekoda.ee.