Kutsetunnistus 130215

Nimi: Priit Rebane

Sünniaeg: 22.02.1986

Kutsenimetus: Tööjuht, tase 5

Kutsestandard: Tööjuht, tase 5

EKR tase: 5

EQF tase: 5

Spetsialiseerumine: Üldehitustööde tegemine

Väljastaja: Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Kehtib alates: 23.03.2018

Kehtib kuni: 22.03.2023

Väljatrükk riiklikust kutseregistrist seisuga: 16.12.2018 10:31