Kutsetunnistus 115847

Nimi: Kairi Alas

Sünniaeg: 15.08.1991

Kutsenimetus: Neuropsühholoog, tase 7

Kutsestandard: Kliiniline psühholoog, tase 7

EKR tase: 7

EQF tase: 7

Spetsialiseerumine: Neuropsühholoog, tase 7

Kutseeksami keel: eesti keel

Väljastaja: Eesti Psühholoogide Liit

Kehtib alates: 18.10.2016

Kehtib kuni: 17.10.2023

Väljatrükk riiklikust kutseregistrist seisuga: 22.10.2018 22:11