Kutsetunnistus 103907

Nimi: Rein Rebane

Sünniaeg: 13.10.1968

Kutsenimetus: Korstnapühkija, tase 3

Kutsestandard: Korstnapühkija, tase 3

EKR tase: 3

EQF tase: 3

Väljastaja: Eesti Tuletõrjeliit

Kehtib alates: 09.09.2015

Kehtib kuni: 08.09.2025

Väljatrükk riiklikust kutseregistrist seisuga: 21.02.2018 15:01