Kutsetunnistus 089985

Nimi: Tarmo Õun

Sünniaeg: 21.05.1981

Kutsenimetus: Pottsepp, tase 4

Kutsestandard: Pottsepp, tase 4

EKR tase: 4

EQF tase: 4

Väljastaja: Eesti Pottsepad

Kehtib alates: 14.05.2014

Kehtib kuni: 13.05.2019

Väljatrükk riiklikust kutseregistrist seisuga: 17.10.2017 06:45