Kutsetunnistus 088125

Nimi: Ain Kendra

Sünniaeg: 09.05.1958

Kutsenimetus: Volitatud teedeinsener, tase 8

Kutsestandard: Volitatud teedeinsener, tase 8

EKR tase: 8

EQF tase: 8

Spetsialiseerumine: Teeehitus

Valitud kompetentsid:
  • Inseneride koolitamine ja uurimistöö
  • Projekteerimine-planeerimine
  • Liiklusohutuse auditeerimine ja hindamine

Kutseeksami keel: eesti keel

Väljastaja: Eesti Ehitusinseneride Liit

Kehtib alates: 13.02.2014

Kehtib kuni: 12.02.2019

Väljatrükk riiklikust kutseregistrist seisuga: 20.11.2018 10:21