Kutsetunnistus 085361

Nimi: Marek Sülla

Sünniaeg: 12.02.1971

Kutsenimetus: Pottsepp II

Kutsestandard: Pottsepp II

EKR tase: 3

EQF tase: 3

Väljastaja: Eesti Pottsepad

Kehtib alates: 05.11.2013

Kehtib kuni: 04.11.2018

Väljatrükk riiklikust kutseregistrist seisuga: 22.10.2018 22:28