Kutsetunnistus 079717

Nimi: Marek Sülla

Sünniaeg: 12.02.1971

Kutsenimetus: Pottsepp I

Kutsestandard: Pottsepp I

EKR tase: 2

EQF tase: 2

Väljastaja: Eesti Pottsepad

Kehtib alates: 30.04.2013

Kehtib kuni: 29.04.2018

Väljatrükk riiklikust kutseregistrist seisuga: 21.02.2018 15:02