Kutsetunnistus 076447

Nimi: Peep Hommik

Sünniaeg: 15.04.1958

Kutsenimetus: Pottsepp III

Kutsestandard: Pottsepp III

EKR tase: 4

EQF tase: 4

Väljastaja: Eesti Pottsepad

Kehtib alates: 11.12.2012

Kehtib kuni: 10.12.2017

Väljatrükk riiklikust kutseregistrist seisuga: 19.10.2017 20:54