Kutsetunnistused

Kutsetunnistuse lisa eesti keeles
Kutsetunnistuse lisa inglise keeles
Print

Kutsetunnistus 131285

Nimi: Peeter Tiirmaa

Sünniaeg: 08.10.1970

Kutsenimetus: Külmamehaanik, tase 4

Kutsestandard: Külmamehaanik, tase 4

EKR tase: 4

EQF tase: 4

Valitud kompetentsid:
  • Sisaldab Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 2015/2067 I kategooriale vastavaid kutseoskusi.
  • Määruse mõistes teha lubatud toimingud on kantud kutseregistri õiendile.

Väljastaja: Eesti Külmaliit

Kehtib alates: 02.05.2018

Kehtib kuni: 01.05.2023

« tagasi nimekirja