Kutsestandardid

Trükitööstus

  1. Digitaalse trükiseadme operaator, tase 4 (kehtib kuni 04.10.2021)
  2. Trükiettevalmistaja, tase 4 (kehtib kuni 10.05.2022)
  3. Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, tase 4 (kehtib kuni 28.05.2019)
  4. Ofsettrükkal, tase 4 (kehtib kuni 10.05.2022)


Kehtivuse kaotanud kutsestandardid (52)

« nimekiri