Kutsestandardid

Sotsiaaltöö ja nõustamine

  1. Hingehoidja, tase 6 (kehtib kuni 14.10.2018)
  2. Hingehoidja, tase 7 (kehtib kuni 14.10.2018)
  3. Kaplan, tase 6 (kehtib kuni 14.10.2018)
  4. Kaplan, tase 7 (kehtib kuni 14.10.2018)
  5. Perelepitaja, tase 6 (kehtib kuni 25.11.2020)
  6. Perelepitaja, tase 7 (kehtib kuni 25.11.2020)
  7. Sotsiaaltöötaja, tase 6 (kehtib kuni 11.09.2019)
  8. Võlanõustaja, tase 6 (kehtib kuni 22.01.2018)
  9. Sotsiaaltöötaja, tase 7 (kehtib kuni 11.09.2019)


Kehtivuse kaotanud kutsestandardid (32)

« nimekiri