Kutsestandardid

 1. Abiaednik, tase 2 (kehtib kuni 16.04.2023)
 2. Abikelner, tase 3 (kehtib kuni 02.03.2021)
 3. Abikokk, tase 3 (kehtib kuni 08.11.2022)
 4. Abipagar, tase 3 (kehtib kuni 16.04.2019)
 5. Abipürotehnik, tase 3 (kehtib kuni 02.05.2023)
 6. Abitreener, tase 3 (kehtib kuni 13.11.2023)
 7. Abivahendi spetsialist, tase 4 (kehtib kuni 12.12.2021)
 8. Abivahendi spetsialist, tase 5 (kehtib kuni 08.11.2023)
 9. Aednik, tase 4 (kehtib kuni 16.04.2023)
 10. Aktiivtegevuste instruktor, tase 4 (kehtib kuni 10.06.2019)
 11. Aktiivtegevuste vaneminstruktor, tase 5 (kehtib kuni 10.06.2019)
 12. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 (kehtib kuni 01.06.2019)
 13. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5 (kehtib kuni 01.06.2019)
 14. Arborist, tase 4 (kehtib kuni 19.02.2019)
 15. Arborist, tase 4 (kehtib kuni 05.12.2023)
 16. Arhiivikorrastaja, tase 4 (kehtib kuni 27.11.2022)
 17. Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6 (kehtib kuni 13.11.2023)
 18. Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7 (kehtib kuni 13.11.2023)
 19. Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 8 (kehtib kuni 13.11.2023)
 20. Arhivaar, tase 6 (kehtib kuni 27.11.2022)
 21. Audioloog, tase 6 (kehtib kuni 14.11.2021)
 22. Autoinsener, tase 6 (kehtib kuni 19.05.2019)
 23. Autokeretehnik, tase 4 (kehtib kuni 30.06.2021)
 24. Automaaler, tase 4 (kehtib kuni 02.05.2022)
 25. Automaatik-tehnik, tase 5 (kehtib kuni 31.10.2020)
 26. Automaatik, tase 4 (kehtib kuni 31.10.2020)
 27. Automatiseeritud süsteemide insener, tase 7 (kehtib kuni 06.03.2019)
 28. Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4 (kehtib kuni 30.06.2021)
 29. Baarmen, tase 4 (kehtib kuni 25.04.2023)
 30. Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 (kehtib kuni 19.10.2019)
 31. Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 esmane kutse (kehtib kuni 19.10.2019)
 32. Bioanalüütik, tase 6 (kehtib kuni 11.04.2023)
 33. Bioanalüütik, tase 6 esmane kutse (kehtib kuni 11.04.2023)
 34. Bioanalüütik, tase 7 (kehtib kuni 11.04.2023)
 35. Biogaasijaama operaator, tase 5 (kehtib kuni 06.12.2021)
 36. Bürootöötaja, tase 4 (kehtib kuni 01.01.2019)
 37. CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 (kehtib kuni 16.05.2023)
 38. Dekoraator-butafoor, tase 6 (kehtib kuni 24.04.2023)
 39. Dekoraator-butafoor, tase 7 (kehtib kuni 24.04.2023)
 40. Demineerija EOD1, tase 4 (kehtib kuni 31.08.2022)
 41. Demineerija EOD2, tase 4 (kehtib kuni 31.08.2022)
 42. Demineerija EOD3, tase 5 (kehtib kuni 31.08.2022)
 43. Demineerimisinstruktor, tase 6 (kehtib kuni 31.08.2022)
 44. Digitaalse trükiseadme operaator, tase 4 (kehtib kuni 04.10.2021)
 45. Diplomeeritud arhitekt, tase 7 (kehtib kuni 12.03.2023)
 46. Diplomeeritud autoinsener, tase 7 (kehtib kuni 19.05.2019)
 47. Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7 (kehtib kuni 18.02.2020)
 48. Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7 (kehtib kuni 18.02.2020)
 49. Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 (kehtib kuni 28.10.2019)
 50. Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmane kutse (kehtib kuni 28.03.2021)
 51. Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 (kehtib kuni 28.11.2023)
 52. Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 esmane kutse (kehtib kuni 15.05.2019)
 53. Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 (kehtib kuni 02.05.2023)
 54. Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse (kehtib kuni 04.04.2021)
 55. Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 (kehtib kuni 21.06.2023)
 56. Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 esmane kutse (kehtib kuni 01.07.2021)
 57. Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 (kehtib kuni 28.11.2023)
 58. Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 esmane kutse (kehtib kuni 15.05.2019)
 59. Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 (kehtib kuni 28.11.2023)
 60. Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 esmane kutse (kehtib kuni 15.05.2019)
 61. Diplomeeritud lennundusinsener, tase 7 (kehtib kuni 10.06.2019)
 62. Diplomeeritud maastikuarhitekt, tase 7 (kehtib kuni 15.05.2023)
 63. Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 (kehtib kuni 07.11.2023)
 64. Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse (kehtib kuni 28.03.2021)
 65. Diplomeeritud mehhatroonikainsener, tase 7 (kehtib kuni 18.02.2020)
 66. Diplomeeritud mehhatroonikainsener, tase 7 esmane kutse (kehtib kuni 28.03.2021)
 67. Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 (kehtib kuni 25.04.2022)
 68. Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 (kehtib kuni 29.06.2022)
 69. Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7 (kehtib kuni 12.03.2023)
 70. Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 (kehtib kuni 23.09.2019)
 71. Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 (kehtib kuni 31.12.2023)
 72. Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 esmane kutse (kehtib kuni 02.05.2021)
 73. Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 (kehtib kuni 31.12.2018)
 74. Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 esmane kutse (kehtib kuni 15.05.2019)
 75. Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 (kehtib kuni 28.11.2023)
 76. Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 esmane kutse (kehtib kuni 15.05.2019)
 77. Dokker, tase 4 (kehtib kuni 22.11.2022)
 78. Dokumendihaldur, tase 6 (kehtib kuni 04.12.2019)
 79. Ehitusinsener, tase 6 (kehtib kuni 28.11.2023)
 80. Ehitusinsener, tase 6 esmane kutse (kehtib kuni 15.05.2019)
 81. Ehitusjuht, tase 6 (kehtib kuni 19.10.2019)
 82. Ehitusplekksepp, tase 3 (kehtib kuni 16.11.2020)
 83. Ehitusplekksepp, tase 4 (kehtib kuni 16.11.2020)
 84. Ehituspuusepp, tase 4 (kehtib kuni 19.10.2019)
 85. Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse (kehtib kuni 19.10.2019)
 86. Elektriinsener, tase 6 (kehtib kuni 02.05.2023)
 87. Elektriinsener, tase 6 esmane kutse (kehtib kuni 04.04.2021)
 88. Elektriseadmete koostaja, tase 4 (kehtib kuni 09.06.2019)
 89. Elektrituulikute paigaldaja, tase 4 (kehtib kuni 02.05.2019)
 90. Elektrituulikute tehnik, tase 5 (kehtib kuni 02.05.2019)
 91. Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 (kehtib kuni 15.02.2023)
 92. Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 (kehtib kuni 15.02.2023)
 93. Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 (kehtib kuni 15.02.2023)
 94. Eliittreener, tase 8 (kehtib kuni 13.11.2023)
 95. Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4 (kehtib kuni 27.11.2023)
 96. Ergonoom, tase 7 (kehtib kuni 27.11.2023)
 97. Eripedagoog, tase 7 (kehtib kuni 17.04.2023)
 98. Eripedagoog, tase 8 (kehtib kuni 17.04.2023)
 99. Etendusasutuse helimeister, tase 5 (kehtib kuni 24.04.2023)
 100. Etendusasutuse helindaja, tase 3 (kehtib kuni 24.04.2023)
 101. Etendusasutuse helindaja, tase 4 (kehtib kuni 24.04.2023)
 102. Farmatseut, tase 6 (kehtib kuni 14.11.2021)
 103. Florist, tase 4 (kehtib kuni 21.05.2022)
 104. Forvarderioperaator, tase 4 (kehtib kuni 04.10.2022)
 105. Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja, tase 4 (kehtib kuni 02.05.2019)
 106. Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide tehnik, tase 5 (kehtib kuni 02.05.2019)
 107. Fotograaf, tase 4 (kehtib kuni 24.04.2023)
 108. Fotograaf, tase 5 (kehtib kuni 24.04.2023)
 109. Fotograaf, tase 6 (kehtib kuni 24.04.2023)
 110. Füsioterapeut, tase 6 (kehtib kuni 20.11.2022)
 111. Füsioterapeut, tase 7 (kehtib kuni 20.11.2022)
 112. Geodeet, tase 5 (kehtib kuni 12.03.2023)
 113. Geodeet, tase 6 (kehtib kuni 12.03.2023)
 114. Geodeet, tase 7 (kehtib kuni 12.03.2023)
 115. Giid, tase 5 (kehtib kuni 10.06.2019)
 116. Grimeerija, tase 5 (kehtib kuni 22.09.2019)
 117. Grimmikunstnik, tase 6 (kehtib kuni 22.09.2019)
 118. Hambaraviassistent, tase 5 (kehtib kuni 27.04.2021)
 119. Hambatehnik, tase 6 (kehtib kuni 27.11.2023)
 120. Hankejuht, tase 6 (kehtib kuni 22.11.2022)
 121. Harvesterioperaator, tase 4 (kehtib kuni 04.10.2022)
 122. Helindaja, tase 4 (kehtib kuni 24.04.2023)
 123. Hingehoidja, tase 6 (kehtib kuni 08.11.2019)
 124. Hingehoidja, tase 7 (kehtib kuni 08.11.2019)
 125. Hobuhooldaja, tase 4 (kehtib kuni 06.11.2021)
 126. Hooldustöötaja, tase 3 (kehtib kuni 31.08.2020)
 127. Hooldustöötaja, tase 4 (kehtib kuni 31.08.2020)
 128. Hoolekandeasutuse juht, tase 6 (kehtib kuni 20.01.2019)
 129. Hoonete energiaaudiitor, tase 6 (kehtib kuni 21.06.2023)
 130. Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 (kehtib kuni 02.11.2021)
 131. Hüdrotehnikainsener, tase 6 (kehtib kuni 28.11.2023)
 132. Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener, tase 7 (kehtib kuni 06.03.2019)
 133. Interpreet, tase 4 (kehtib kuni 22.09.2019)
 134. Isiku kompetentsuse hindaja, tase 5 (kehtib kuni 17.04.2023)
 135. Isiku kompetentsuse juhtivhindaja, tase 6 (kehtib kuni 17.04.2023)
 136. IT juht, tase 7 (kehtib kuni 13.06.2023)
 137. IT tugiisik, tase 3 (kehtib kuni 09.12.2019)
 138. IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 (kehtib kuni 09.12.2019)
 139. IT-turvaspetsialist, tase 5 (kehtib kuni 12.11.2023)
 140. Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 (kehtib kuni 31.10.2020)
 141. Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 (kehtib kuni 31.10.2020)
 142. Juhiabi, tase 6 (kehtib kuni 09.05.2022)
 143. Juhtiv lavameister, tase 5 (kehtib kuni 24.04.2023)
 144. Juhtivraamatupidaja, tase 7 (kehtib kuni 18.06.2022)
 145. Juhtivradioloogiatehnik, tase 7 (kehtib kuni 28.05.2019)
 146. Juhtoperaator, tase 6 (kehtib kuni 13.11.2023)
 147. Jumestaja, tase 4 (kehtib kuni 22.09.2019)
 148. Jumestuskunstnik, tase 6 (kehtib kuni 22.09.2019)
 149. Juuksur, tase 4 (kehtib kuni 17.05.2022)
 150. Juuksur, tase 5 (kehtib kuni 17.05.2022)
 151. Kahjuritõrjuja, tase 4 (kehtib kuni 17.05.2022)
 152. Kahjuritõrjuja, tase 5 (kehtib kuni 17.05.2022)
 153. Kalakasvataja, tase 4 (kehtib kuni 12.11.2020)
 154. Kaldkatuseehitaja, tase 3 (kehtib kuni 18.06.2022)
 155. Kaldkatuseehitaja, tase 4 (kehtib kuni 18.06.2022)
 156. Kaplan, tase 6 (kehtib kuni 08.11.2019)
 157. Kaplan, tase 7 (kehtib kuni 08.11.2019)
 158. Karjäärispetsialist, tase 6 (kehtib kuni 14.11.2022)
 159. Karjäärispetsialist, tase 7 (kehtib kuni 14.11.2022)
 160. Keeletoimetaja, tase 6 (kehtib kuni 02.03.2021)
 161. Keemiaprotsesside operaator, tase 4 (kehtib kuni 31.10.2023)
 162. Keemiaprotsesside operaator, tase 5 (kehtib kuni 31.10.2023)
 163. Keevitaja, tase 3 (kehtib kuni 15.09.2019)
 164. Keevitaja, tase 4 (kehtib kuni 15.09.2019)
 165. Kelner, tase 4 (kehtib kuni 02.03.2021)
 166. Keraamik, tase 4 (kehtib kuni 21.11.2022)
 167. Keraamikaesemete valmistaja, tase 3 (kehtib kuni 21.11.2022)
 168. Kergete rõivaste rätsep, tase 4 (kehtib kuni 27.02.2022)
 169. Kindlustuse spetsialist, tase 5 (kehtib kuni 12.04.2021)
 170. Kinnisvara haldusjuht, tase 6 (kehtib kuni 14.03.2022)
 171. Kinnisvara hindaja, tase 6 (kehtib kuni 03.10.2023)
 172. Kinnisvara hooldusjuht, tase 6 (kehtib kuni 16.02.2019)
 173. Kinnisvara hooldusmeister, tase 5 (kehtib kuni 16.02.2019)
 174. Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 (kehtib kuni 03.10.2023)
 175. Kinnisvarahaldur, tase 4 (kehtib kuni 14.03.2022)
 176. Kinnisvarahaldur, tase 5 (kehtib kuni 14.03.2022)
 177. Kinnisvarahooldaja, tase 4 (kehtib kuni 16.02.2019)
 178. Kinnisvaramaakler, tase 5 (kehtib kuni 03.10.2023)
 179. Klaasipuhuja assistent, tase 4 (kehtib kuni 10.04.2022)
 180. Klaasipuhuja, tase 5 (kehtib kuni 10.04.2022)
 181. Klaverihäälestaja-tehnik, tase 4 (kehtib kuni 10.06.2020)
 182. Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4 (kehtib kuni 16.10.2023)
 183. Kliiniline psühholoog, tase 7 (kehtib kuni 27.11.2023)
 184. Kohtuarst, tase 7 (kehtib kuni 28.02.2019)
 185. Kohtuarst, tase 7 (kehtib kuni 29.02.2024)
 186. Kohtuarst, tase 8 (kehtib kuni 28.02.2019)
 187. Kohtuarst, tase 8 (kehtib kuni 29.02.2024)
 188. Kohtukriminalistikaekspert, tase 7 (kehtib kuni 28.02.2019)
 189. Kohtukriminalistikaekspert, tase 7 (kehtib kuni 29.02.2024)
 190. Kohtukriminalistikaekspert, tase 8 (kehtib kuni 28.02.2019)
 191. Kohtukriminalistikaekspert, tase 8 (kehtib kuni 29.02.2024)
 192. Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 (kehtib kuni 18.04.2022)
 193. Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 (kehtib kuni 18.04.2022)
 194. Kokk, tase 4 (kehtib kuni 08.11.2022)
 195. Kondiiter, tase 4 (kehtib kuni 16.04.2019)
 196. Konservaator, tase 6 (kehtib kuni 05.12.2021)
 197. Konservaator, tase 6 esmane kutse (kehtib kuni 22.09.2019)
 198. Konservaator, tase 7 (kehtib kuni 05.12.2021)
 199. Konservaator, tase 8 (kehtib kuni 05.12.2021)
 200. Konstruktor-modelleerija, tase 6 (kehtib kuni 07.11.2020)
 201. Konsulent, tase 5 (kehtib kuni 16.12.2022)
 202. Konsulent, tase 6 (kehtib kuni 16.12.2022)
 203. Konsulent, tase 7 (kehtib kuni 16.12.2022)
 204. Konsultant, tase 6 (kehtib kuni 01.01.2019)
 205. Konsultant, tase 7 (kehtib kuni 01.01.2019)
 206. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3 (kehtib kuni 15.09.2019)
 207. Koolipsühholoog, tase 7 (kehtib kuni 27.05.2020)
 208. Koolipsühholoog, tase 8 (kehtib kuni 27.05.2020)
 209. Koorijuht, tase 4 (kehtib kuni 23.04.2019)
 210. Koorijuht, tase 5 (kehtib kuni 23.04.2019)
 211. Koorijuht, tase 6 (kehtib kuni 23.04.2019)
 212. Koorijuht, tase 7 (kehtib kuni 23.04.2019)
 213. Koorijuht, tase 8 (kehtib kuni 23.04.2019)
 214. Koostelukksepp, tase 3 (kehtib kuni 14.06.2020)
 215. Koostelukksepp, tase 4 (kehtib kuni 14.06.2020)
 216. Koostelukksepp, tase 5 (kehtib kuni 14.06.2020)
 217. Korrakaitseametnik, tase 5 (kehtib kuni 05.11.2023)
 218. Korrakaitseametnik, tase 6 (kehtib kuni 05.11.2023)
 219. Korstnapühkija-meister, tase 5 (kehtib kuni 15.11.2021)
 220. Korstnapühkija, tase 3 (kehtib kuni 18.02.2020)
 221. Korstnapühkija, tase 4 (kehtib kuni 15.11.2021)
 222. Korteriühistu juht, tase 4 (kehtib kuni 18.06.2022)
 223. Kosmeetik, tase 5 (kehtib kuni 16.10.2023)
 224. Krohvija, tase 4 (kehtib kuni 19.10.2019)
 225. Krohvija, tase 4 esmane kutse (kehtib kuni 19.10.2019)
 226. Kujundaja, tase 4 (kehtib kuni 31.12.2021)
 227. Kujundaja, tase 5 (kehtib kuni 31.12.2021)
 228. Kultuurikorraldaja, tase 4 (kehtib kuni 24.04.2023)
 229. Kultuurikorraldaja, tase 6 (kehtib kuni 24.04.2023)
 230. Kultuurikorraldaja, tase 7 (kehtib kuni 24.04.2023)
 231. Kutseõpetaja, tase 5 (kehtib kuni 02.09.2019)
 232. Kutseõpetaja, tase 6 (kehtib kuni 02.09.2019)
 233. Kutseõpetaja, tase 7 (kehtib kuni 02.09.2019)
 234. Kuulmisnõustaja, tase 5 (kehtib kuni 20.01.2019)
 235. Kvaliteedijuht, tase 7 (kehtib kuni 01.01.2019)
 236. Kvaliteedispetsialist, tase 5 (kehtib kuni 01.01.2019)
 237. Kvaliteedispetsialist, tase 6 (kehtib kuni 01.01.2019)
 238. Köögiabiline, tase 2 (kehtib kuni 08.11.2022)
 239. Külmamehaanik, tase 3 (kehtib kuni 16.11.2021)
 240. Külmamehaanik, tase 4 (kehtib kuni 16.11.2021)
 241. Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 (kehtib kuni 16.11.2021)
 242. Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 (kehtib kuni 02.07.2019)
 243. Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse (kehtib kuni 02.07.2019)
 244. Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6 (kehtib kuni 28.11.2023)
 245. Küünetehnik, tase 3 (kehtib kuni 25.04.2023)
 246. Küünetehnik, tase 4 (kehtib kuni 25.04.2023)
 247. Laborant, tase 4 (kehtib kuni 31.10.2023)
 248. Lamekatusekatja, tase 3 (kehtib kuni 09.06.2020)
 249. Lamekatusekatja, tase 4 (kehtib kuni 09.06.2020)
 250. Laojuht, tase 5 (kehtib kuni 02.05.2022)
 251. Laotöötaja, tase 4 (kehtib kuni 02.05.2022)
 252. Lapsehoidja, tase 4 (kehtib kuni 12.12.2021)
 253. Lapsehoidja, tase 5 (kehtib kuni 06.11.2021)
 254. Lavameister, tase 4 (kehtib kuni 24.04.2023)
 255. Lavatehnik, tase 3 (kehtib kuni 24.04.2023)
 256. Lennundusinsener, tase 6 (kehtib kuni 10.06.2019)
 257. Liikuvusinsener, tase 6 (kehtib kuni 14.11.2023)
 258. Liikuvusinsener, tase 7 (kehtib kuni 14.11.2023)
 259. Logistik, tase 5 (kehtib kuni 12.02.2022)
 260. Logistikajuht, tase 6 (kehtib kuni 22.11.2022)
 261. Logistiku abi, tase 4 (kehtib kuni 23.11.2021)
 262. Logopeed, tase 7 (kehtib kuni 10.03.2019)
 263. Logopeed, tase 8 (kehtib kuni 10.03.2019)
 264. Loomaarsti abiline, tase 4 (kehtib kuni 12.11.2020)
 265. Loomakasvataja, tase 4 (kehtib kuni 21.11.2023)
 266. Loomakasvatustootja, tase 5 (kehtib kuni 21.11.2023)
 267. Loomakasvatustöötaja, tase 3 (kehtib kuni 21.11.2023)
 268. Loomamassöör, tase 5 (kehtib kuni 21.11.2023)
 269. Loovterapeut, tase 7 (kehtib kuni 26.11.2019)
 270. Lõhkaja, tase 3 (kehtib kuni 22.05.2021)
 271. Lõhkemeister, tase 5 (kehtib kuni 22.05.2021)
 272. Lümfimassöör, tase 5 (kehtib kuni 28.05.2019)
 273. Lümfiterapeut, tase 6 (kehtib kuni 28.05.2019)
 274. Maakorraldaja, tase 6 (kehtib kuni 09.06.2020)
 275. Maakorraldaja, tase 7 (kehtib kuni 09.06.2020)
 276. Maaler, tase 4 (kehtib kuni 19.10.2019)
 277. Maaler, tase 4 esmane kutse (kehtib kuni 19.10.2019)
 278. Maamõõdutehnik, tase 4 (kehtib kuni 12.03.2023)
 279. Maamõõtja, tase 5 (kehtib kuni 09.06.2020)
 280. Maastikuehitaja, tase 2 (kehtib kuni 12.11.2022)
 281. Maastikuehitaja, tase 3 (kehtib kuni 12.11.2022)
 282. Maastikuehitaja, tase 4 (kehtib kuni 12.11.2022)
 283. Maastikuehitaja, tase 5 (kehtib kuni 12.11.2022)
 284. Massaažiterapeut, tase 6 (kehtib kuni 11.04.2023)
 285. Massöör, tase 5 (kehtib kuni 11.04.2023)
 286. Meditsiinilabori spetsialist, tase 7 (kehtib kuni 26.04.2022)
 287. Mehaanikainsener, tase 6 (kehtib kuni 07.11.2023)
 288. Mehaanikainsener, tase 6 esmane kutse (kehtib kuni 28.03.2021)
 289. Mehhatroonik-tehnik, tase 5 (kehtib kuni 17.12.2019)
 290. Mehhatroonik, tase 4 (kehtib kuni 17.12.2019)
 291. Mehhatroonikainsener, tase 6 (kehtib kuni 18.02.2020)
 292. Mehhatroonikainsener, tase 6 esmane kutse (kehtib kuni 28.03.2021)
 293. Meister-viipekeeletõlk, tase 7 (kehtib kuni 25.04.2023)
 294. Meisteraednik, tase 5 (kehtib kuni 12.11.2022)
 295. Meisterarborist, tase 5 (kehtib kuni 19.02.2019)
 296. Meisterflorist, tase 5 (kehtib kuni 21.05.2022)
 297. Meistergiid, tase 6 (kehtib kuni 10.11.2019)
 298. Meisterkondiiter, tase 5 (kehtib kuni 16.04.2019)
 299. Meisterpagar, tase 5 (kehtib kuni 16.04.2019)
 300. Meistertreener, tase 7 (kehtib kuni 13.11.2023)
 301. Meisterõpetaja, tase 8 (kehtib kuni 06.11.2023)
 302. Mesinik, tase 4 (kehtib kuni 04.06.2019)
 303. Mesinik, tase 5 (kehtib kuni 04.06.2019)
 304. Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4 (kehtib kuni 15.09.2019)
 305. Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5 (kehtib kuni 15.09.2019)
 306. Metsamajanduse spetsialist, tase 5 (kehtib kuni 10.06.2023)
 307. Metsanduse spetsialist, tase 5 (kehtib kuni 31.12.2018)
 308. Metsatehnik, tase 4 (kehtib kuni 10.06.2023)
 309. Metsaväljaveo autojuht, tase 4 (kehtib kuni 05.04.2022)
 310. Metsur, tase 4 (kehtib kuni 31.12.2018)
 311. Monteerija, tase 4 (kehtib kuni 19.10.2019)
 312. Monteerija, tase 4 esmane kutse (kehtib kuni 19.10.2019)
 313. Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 (kehtib kuni 05.02.2020)
 314. Mootorsõidukijuhi õpetaja, tase 6 (kehtib kuni 27.09.2021)
 315. Mootorsõidukitehnik, tase 4 (kehtib kuni 05.02.2020)
 316. Muusikaterapeut, tase 6 (kehtib kuni 14.12.2020)
 317. Muusikaterapeut, tase 7 (kehtib kuni 14.12.2020)
 318. Mäeinsener, tase 6 (kehtib kuni 25.04.2022)
 319. Mäetehnik, tase 5 (kehtib kuni 25.04.2022)
 320. Mäetööline, tase 4 (kehtib kuni 31.10.2023)
 321. Mäetööline, tase 5 (kehtib kuni 31.10.2023)
 322. Mööblirestauraator, tase 4 (kehtib kuni 22.04.2020)
 323. Müügikorraldaja, tase 5 (kehtib kuni 16.10.2023)
 324. Müürsepp, tase 4 (kehtib kuni 19.10.2019)
 325. Müürsepp, tase 4 esmane kutse (kehtib kuni 19.10.2019)
 326. Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4 (kehtib kuni 13.11.2023)
 327. Nahkkäsitöö valmistaja, tase 5 (kehtib kuni 13.11.2023)
 328. Noorem tarkvaraarendaja, tase 4 (kehtib kuni 12.11.2023)
 329. Noorem-viipekeeletõlk, tase 5 (kehtib kuni 25.04.2023)
 330. Nooremaednik, tase 3 (kehtib kuni 16.04.2023)
 331. Nooremprojektijuht, tase 5 (kehtib kuni 01.05.2023)
 332. Nooremtreener, tase 4 (kehtib kuni 13.11.2023)
 333. Noorsootöötaja, tase 4 (kehtib kuni 14.11.2022)
 334. Noorsootöötaja, tase 6 (kehtib kuni 14.11.2022)
 335. Noorsootöötaja, tase 7 (kehtib kuni 14.11.2022)
 336. Ofsettrükkal, tase 4 (kehtib kuni 10.05.2022)
 337. Operaator-lavastaja, tase 6 (kehtib kuni 23.04.2019)
 338. Optometrist, tase 6 (kehtib kuni 27.04.2021)
 339. Pagar, tase 4 (kehtib kuni 16.04.2019)
 340. Palkmajaehitaja, tase 3 (kehtib kuni 14.03.2019)
 341. Palkmajaehitaja, tase 4 (kehtib kuni 14.03.2019)
 342. Palkmajaehitaja, tase 5 (kehtib kuni 14.03.2019)
 343. Pehme mööbli valmistaja, tase 4 (kehtib kuni 16.05.2023)
 344. Perelepitaja, tase 6 (kehtib kuni 25.11.2020)
 345. Perelepitaja, tase 7 (kehtib kuni 25.11.2020)
 346. Pereterapeut, tase 7 (kehtib kuni 08.11.2023)
 347. Personalijuht, tase 6 (kehtib kuni 04.12.2019)
 348. Personalijuht, tase 7 (kehtib kuni 04.12.2019)
 349. Personalijuht, tase 8 (kehtib kuni 04.12.2019)
 350. Personalispetsialist, tase 5 (kehtib kuni 04.12.2019)
 351. Piirivalvur, tase 4 (kehtib kuni 10.04.2023)
 352. Piirivalvur, tase 5 (kehtib kuni 10.04.2023)
 353. Piirivalvur, tase 6 (kehtib kuni 10.04.2023)
 354. Piirivalvur, tase 7 (kehtib kuni 10.04.2023)
 355. Plaatija, tase 4 (kehtib kuni 19.10.2019)
 356. Plaatija, tase 4 esmane kutse (kehtib kuni 19.10.2019)
 357. Plastitöötluse seadistaja, tase 4 (kehtib kuni 28.11.2022)
 358. Pommitehnik EOD3+, tase 5 (kehtib kuni 31.08.2022)
 359. Pottsepp-sell, tase 3 (kehtib kuni 16.02.2019)
 360. Pottsepp, tase 4 (kehtib kuni 16.02.2019)
 361. Pottseppmeister, tase 5 (kehtib kuni 16.02.2019)
 362. Projektijuhi assistent, tase 5 (kehtib kuni 31.12.2018)
 363. Projektijuht, tase 6 (kehtib kuni 31.12.2018)
 364. Projektijuht, tase 6 (kehtib kuni 31.12.2023)
 365. Projektiportfelli juht, tase 7 (kehtib kuni 31.12.2018)
 366. Proviisor, tase 7 (kehtib kuni 14.11.2021)
 367. Psühholoog-nõustaja, tase 7 (kehtib kuni 27.11.2023)
 368. Puhastusteenindaja abiline, tase 2 (kehtib kuni 23.05.2022)
 369. Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 (kehtib kuni 23.05.2022)
 370. Puhastusteenindaja, tase 3 (kehtib kuni 23.05.2022)
 371. Puhastustööde juht, tase 5 (kehtib kuni 22.05.2022)
 372. Puhkpilliorkestri juht, tase 5 (kehtib kuni 31.05.2022)
 373. Puhkpilliorkestri juht, tase 6 (kehtib kuni 31.05.2022)
 374. Puhkpilliorkestri juht, tase 7 (kehtib kuni 31.05.2022)
 375. Puhkpilliorkestri juht, tase 8 (kehtib kuni 31.05.2022)
 376. Puidupingioperaator, tase 3 (kehtib kuni 16.12.2022)
 377. Puidupingioperaator, tase 4 (kehtib kuni 16.12.2022)
 378. Puittaimede hindaja, tase 5 (kehtib kuni 05.12.2023)
 379. Puukäsitööline, tase 3 (kehtib kuni 13.11.2023)
 380. Puukäsitööline, tase 4 (kehtib kuni 13.11.2023)
 381. Puurija, tase 3 (kehtib kuni 04.04.2021)
 382. Puurmeister, tase 5 (kehtib kuni 04.04.2021)
 383. Põllumajandustootja, tase 5 (kehtib kuni 16.04.2019)
 384. Põllumajandustöötaja, tase 3 (kehtib kuni 16.04.2019)
 385. Põllumajandustöötaja, tase 4 (kehtib kuni 16.04.2019)
 386. Põrandakatja, tase 4 (kehtib kuni 19.10.2019)
 387. Põrandakatja, tase 4 esmane kutse (kehtib kuni 19.10.2019)
 388. Päästeinspektor, tase 5 (kehtib kuni 31.08.2022)
 389. Päästejuht, tase 6 (kehtib kuni 10.04.2023)
 390. Päästekorraldaja-logistik, tase 5 (kehtib kuni 10.04.2023)
 391. Päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 (kehtib kuni 10.04.2023)
 392. Päästekorraldaja, tase 4 (kehtib kuni 10.04.2023)
 393. Päästemeeskonna juht, tase 5 (kehtib kuni 10.04.2023)
 394. Päästja, tase 4 (kehtib kuni 10.04.2023)
 395. Pürotehnik, tase 4 (kehtib kuni 02.05.2023)
 396. Pürotehnik, tase 5 (kehtib kuni 02.05.2023)
 397. Raamatukoguhoidja, tase 6 (kehtib kuni 21.11.2022)
 398. Raamatukoguhoidja, tase 7 (kehtib kuni 21.11.2022)
 399. Raamatukoguhoidja, tase 8 (kehtib kuni 21.11.2022)
 400. Raamatupidaja, tase 5 (kehtib kuni 18.06.2022)
 401. Radioloogiatehnik, tase 6 (kehtib kuni 28.05.2019)
 402. Radioloogiatehnik, tase 6 esmane kutse (kehtib kuni 25.11.2020)
 403. Radioloogiatehnik, tase 7 (kehtib kuni 28.05.2019)
 404. Raietööline, tase 2 (kehtib kuni 05.12.2023)
 405. Raietööline, tase 3 (kehtib kuni 04.10.2022)
 406. Rakendusarhitekt, tase 6 (kehtib kuni 12.03.2023)
 407. Rannakalur, tase 4 (kehtib kuni 12.11.2022)
 408. Raseduskriisi nõustaja, tase 6 (kehtib kuni 26.11.2019)
 409. Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 (kehtib kuni 20.09.2023)
 410. Raudtee defektoskoopia operaator, tase 4 (kehtib kuni 20.09.2023)
 411. Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 (kehtib kuni 20.09.2023)
 412. Raudtee eriveeremi juht, tase 4 (kehtib kuni 20.09.2023)
 413. Raudtee keevitaja, tase 3 (kehtib kuni 29.01.2023)
 414. Raudtee keevitusmeister, tase 5 (kehtib kuni 29.01.2023)
 415. Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 (kehtib kuni 20.09.2023)
 416. Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 (kehtib kuni 20.09.2023)
 417. Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 (kehtib kuni 20.09.2023)
 418. Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 (kehtib kuni 20.09.2023)
 419. Raudtee teemehaanik, tase 3 (kehtib kuni 29.01.2023)
 420. Raudtee teemehaanik, tase 4 (kehtib kuni 29.01.2023)
 421. Raudtee teemehaanik, tase 5 (kehtib kuni 29.01.2023)
 422. Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 (kehtib kuni 20.09.2023)
 423. Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4 (kehtib kuni 22.05.2019)
 424. Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5 (kehtib kuni 22.05.2019)
 425. Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 6 (kehtib kuni 22.05.2019)
 426. Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2 (kehtib kuni 22.05.2019)
 427. Raudtee veoveeremi turvanguseadmete mehaanik, tase 4 (kehtib kuni 24.11.2019)
 428. Raudtee-elektrik, tase 3 (kehtib kuni 22.05.2019)
 429. Raudtee-elektrik, tase 4 (kehtib kuni 22.05.2019)
 430. Raudtee-elektrik, tase 5 (kehtib kuni 22.05.2019)
 431. Raudteeinsener, tase 6 (kehtib kuni 29.06.2022)
 432. Raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4 (kehtib kuni 22.05.2019)
 433. Raudteeveeremi lukksepp, tase 3 (kehtib kuni 22.05.2019)
 434. Raudteeveeremi lukksepp, tase 4 (kehtib kuni 22.05.2019)
 435. Raudteeveeremi mehaanik, tase 3 (kehtib kuni 20.09.2023)
 436. Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 (kehtib kuni 20.09.2023)
 437. Reisikonsultant, tase 5 (kehtib kuni 16.10.2020)
 438. Roboti operaator, tase 4 (kehtib kuni 15.01.2023)
 439. Robotitehnik, tase 5 (kehtib kuni 15.01.2023)
 440. Rongikoostaja abi, tase 2 (kehtib kuni 20.09.2023)
 441. Rongikoostaja, tase 3 (kehtib kuni 20.09.2023)
 442. Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7 (kehtib kuni 18.06.2022)
 443. Rätsep-stilist, tase 5 (kehtib kuni 27.02.2022)
 444. Rütmimuusik, tase 4 (kehtib kuni 22.09.2019)
 445. Rütmimuusik, tase 5 (kehtib kuni 22.09.2019)
 446. Sekretär, tase 5 (kehtib kuni 09.05.2022)
 447. Sepp, tase 4 (kehtib kuni 13.11.2023)
 448. Sepp, tase 5 (kehtib kuni 13.11.2023)
 449. Sisearhitekt-ekspert, tase 8 (kehtib kuni 12.03.2023)
 450. Sisearhitekt, tase 6 (kehtib kuni 12.03.2023)
 451. Sisetööde elektrik, tase 4 (kehtib kuni 15.11.2022)
 452. Sisetööde elektrik, tase 5 (kehtib kuni 15.11.2022)
 453. Soojusenergeetikainsener, tase 6 (kehtib kuni 18.02.2020)
 454. Soojusenergeetikainsener, tase 6 (kehtib kuni 31.12.2023)
 455. Soojuspumpade paigaldaja, tase 4 (kehtib kuni 02.07.2019)
 456. Sotsiaalpedagoog, tase 6 (kehtib kuni 17.04.2023)
 457. Sotsiaalpedagoog, tase 7 (kehtib kuni 17.04.2023)
 458. Sotsiaaltöötaja, tase 6 (kehtib kuni 11.09.2019)
 459. Sotsiaaltöötaja, tase 7 (kehtib kuni 11.09.2019)
 460. Spaateenindaja, tase 4 (kehtib kuni 16.10.2023)
 461. Spooni- ja vineeritootja, tase 4 (kehtib kuni 18.06.2022)
 462. Spordipsühholoog, tase 7 (kehtib kuni 27.11.2023)
 463. Sterilisatsioonitehnik, tase 4 (kehtib kuni 27.04.2021)
 464. Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5 (kehtib kuni 22.11.2022)
 465. Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3 (kehtib kuni 05.02.2020)
 466. Taimekasvataja, tase 4 (kehtib kuni 21.11.2023)
 467. Taimekasvatustootja, tase 5 (kehtib kuni 21.11.2023)
 468. Tantsuspetsialist, tase 5 (kehtib kuni 30.06.2023)
 469. Tantsuspetsialist, tase 6 (kehtib kuni 30.06.2023)
 470. Tantsuspetsialist, tase 6 esmane kutse (kehtib kuni 23.04.2019)
 471. Tantsuspetsialist, tase 7 (kehtib kuni 30.06.2023)
 472. Tantsuspetsialist, tase 8 (kehtib kuni 30.06.2023)
 473. Tarkvaraarenduse insener, tase 7 (kehtib kuni 06.03.2019)
 474. Tarneahelajuht, tase 7 (kehtib kuni 14.11.2023)
 475. Teedeehitaja, tase 3 (kehtib kuni 19.10.2019)
 476. Teedeehitaja, tase 4 (kehtib kuni 19.10.2019)
 477. Teedeinsener, tase 6 (kehtib kuni 31.12.2018)
 478. Teedeinsener, tase 6 esmane kutse (kehtib kuni 15.05.2019)
 479. Teenindusjuht, tase 6 (kehtib kuni 07.05.2019)
 480. Tegevusjuhendaja, tase 4 (kehtib kuni 27.05.2020)
 481. Tegevusterapeut, tase 6 (kehtib kuni 11.04.2023)
 482. Tehnoülevaataja, tase 5 (kehtib kuni 30.03.2021)
 483. Tekstiilkäsitöö meister, tase 6 (kehtib kuni 24.04.2023)
 484. Tekstiilkäsitöö meister, tase 6 esmane kutse (kehtib kuni 24.04.2023)
 485. Tekstiilkäsitöö meister, tase 7 (kehtib kuni 24.04.2023)
 486. Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 (kehtib kuni 24.04.2023)
 487. Tekstiilkäsitööline, tase 4 (kehtib kuni 24.04.2023)
 488. Tekstiilkäsitööline, tase 5 (kehtib kuni 24.04.2023)
 489. Telekommunikatsiooni tehnik, tase 4 (kehtib kuni 13.06.2023)
 490. Telekommunikatsiooni vanemtehnik, tase 5 (kehtib kuni 13.06.2023)
 491. Teleoperaator, tase 4 (kehtib kuni 13.11.2023)
 492. Tervisedendaja, tase 6 (kehtib kuni 28.05.2019)
 493. Tisler, tase 4 (kehtib kuni 10.06.2023)
 494. Toiduainetöötleja, tase 4 (kehtib kuni 16.04.2023)
 495. Toitumisnõustaja, tase 5 (kehtib kuni 27.11.2023)
 496. Toitumisterapeut, tase 6 (kehtib kuni 27.11.2023)
 497. Tootmisjuht, tase 6 (kehtib kuni 22.03.2020)
 498. Treener, tase 5 (kehtib kuni 13.11.2023)
 499. Trükiettevalmistaja, tase 4 (kehtib kuni 10.05.2022)
 500. Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, tase 4 (kehtib kuni 28.05.2019)
 501. Tuleohutusekspert, tase 6 (kehtib kuni 31.08.2022)
 502. Tuleohutusspetsialist, tase 5 (kehtib kuni 31.08.2022)
 503. Turismiettevõtte teenindaja, tase 4 (kehtib kuni 02.11.2021)
 504. Turismikorraldaja, tase 5 (kehtib kuni 10.06.2019)
 505. Turvajuht, tase 5 (kehtib kuni 10.12.2023)
 506. Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 (kehtib kuni 15.01.2023)
 507. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (kehtib kuni 15.01.2023)
 508. Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 (kehtib kuni 15.01.2023)
 509. Turvatöötaja, tase 3 (kehtib kuni 10.12.2023)
 510. Täiskasvanute koolitaja, tase 5 (kehtib kuni 05.02.2022)
 511. Täiskasvanute koolitaja, tase 6 (kehtib kuni 05.02.2022)
 512. Täiskasvanute koolitaja, tase 7 (kehtib kuni 05.02.2022)
 513. Täiskasvanute koolitaja, tase 8 (kehtib kuni 05.02.2022)
 514. Tööjuht, tase 5 (kehtib kuni 20.01.2020)
 515. Tööriistalukksepp, tase 4 (kehtib kuni 14.06.2020)
 516. Tööriistalukksepp, tase 5 (kehtib kuni 14.06.2020)
 517. Vagunijärelevaataja, tase 3 (kehtib kuni 20.09.2023)
 518. Vagunijärelevaataja, tase 4 (kehtib kuni 20.09.2023)
 519. Valguskujundaja, tase 6 (kehtib kuni 19.11.2019)
 520. Valgusmeister, tase 6 (kehtib kuni 19.11.2019)
 521. Valgustaja, tase 4 (kehtib kuni 19.11.2019)
 522. Vanem-viipekeeletõlk, tase 6 (kehtib kuni 25.04.2023)
 523. Vanembaarmen, tase 5 (kehtib kuni 25.04.2023)
 524. Vanemkelner, tase 5 (kehtib kuni 02.03.2021)
 525. Vanemkokk, tase 5 (kehtib kuni 08.11.2022)
 526. Vanemprojektijuht, tase 6 (kehtib kuni 31.12.2018)
 527. Vanemprojektijuht, tase 7 (kehtib kuni 31.12.2023)
 528. Vanemraamatupidaja, tase 6 (kehtib kuni 18.06.2022)
 529. Vanemtreener, tase 6 (kehtib kuni 13.11.2023)
 530. Vanemõpetaja, tase 7 (kehtib kuni 06.11.2023)
 531. Vara hindaja, tase 7 (kehtib kuni 03.10.2023)
 532. Vedurijuhi abi, tase 2 (kehtib kuni 20.09.2023)
 533. Vedurijuhi abi, tase 3 (kehtib kuni 20.09.2023)
 534. Veekäitlusoperaator, tase 5 (kehtib kuni 20.04.2020)
 535. Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6 (kehtib kuni 28.11.2023)
 536. Veevärgilukksepp, tase 4 (kehtib kuni 02.07.2019)
 537. Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse (kehtib kuni 02.07.2019)
 538. Ventilatsioonilukksepp, tase 4 (kehtib kuni 02.07.2019)
 539. Ventilatsioonilukksepp, tase 4 esmane kutse (kehtib kuni 02.07.2019)
 540. Veokorraldaja-logistik, tase 4 (kehtib kuni 12.02.2022)
 541. Veokorraldaja, tase 4 (kehtib kuni 02.05.2020)
 542. Vetelpäästja, tase 3 (kehtib kuni 05.11.2023)
 543. Volitatud arhitekt-ekspert, tase 8 (kehtib kuni 12.03.2023)
 544. Volitatud arhitekt, tase 7 (kehtib kuni 12.03.2023)
 545. Volitatud autoinsener, tase 8 (kehtib kuni 19.05.2019)
 546. Volitatud automaatikainsener, tase 8 (kehtib kuni 18.02.2020)
 547. Volitatud automaatikainsener, tase 8 (kehtib kuni 18.02.2020)
 548. Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8 (kehtib kuni 28.10.2019)
 549. Volitatud ehitusinsener, tase 8 (kehtib kuni 28.11.2023)
 550. Volitatud elektriinsener, tase 8 (kehtib kuni 02.05.2023)
 551. Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 (kehtib kuni 21.06.2023)
 552. Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8 (kehtib kuni 28.11.2023)
 553. Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 (kehtib kuni 28.11.2023)
 554. Volitatud lennundusinsener, tase 8 (kehtib kuni 10.06.2019)
 555. Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 (kehtib kuni 15.05.2023)
 556. Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 (kehtib kuni 15.05.2023)
 557. Volitatud mehaanikainsener, tase 8 (kehtib kuni 07.11.2023)
 558. Volitatud mehhatroonikainsener, tase 8 (kehtib kuni 18.02.2020)
 559. Volitatud mäeinsener, tase 8 (kehtib kuni 25.04.2022)
 560. Volitatud raudteeinsener, tase 8 (kehtib kuni 29.06.2022)
 561. Volitatud sisearhitekt, tase 7 (kehtib kuni 12.03.2023)
 562. Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 (kehtib kuni 23.09.2019)
 563. Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 (kehtib kuni 31.12.2023)
 564. Volitatud teedeinsener, tase 8 (kehtib kuni 31.12.2018)
 565. Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 (kehtib kuni 28.11.2023)
 566. Võlanõustaja, tase 6 (kehtib kuni 02.11.2022)
 567. Väikeettevõtja, tase 5 (kehtib kuni 31.08.2019)
 568. Väikelaevaehitaja, tase 4 esmane kutse (kehtib kuni 07.11.2019)
 569. Välioperaator, tase 5 (kehtib kuni 13.11.2023)
 570. Väärismetallesemete valmistaja, tase 4 (kehtib kuni 02.03.2019)
 571. Õigusassistent, tase 5 (kehtib kuni 22.03.2020)
 572. Õigusnõunik, tase 7 (kehtib kuni 12.04.2021)
 573. Õmbleja, tase 3 (kehtib kuni 10.05.2022)
 574. Õmbleja, tase 4 (kehtib kuni 10.05.2022)
 575. Õmblustehnoloog, tase 6 (kehtib kuni 07.11.2020)
 576. Õpetaja, tase 6 (kehtib kuni 06.11.2023)
 577. Õpetaja, tase 7 (kehtib kuni 06.11.2023)
 578. Ämmaemand, tase 6 (kehtib kuni 11.04.2023)
 579. Ämmaemand, tase 6 esmane kutse (kehtib kuni 11.04.2023)
 580. Ämmaemand, tase 7 (kehtib kuni 11.04.2023)
 581. Ärikorralduse spetsialist, tase 5 (kehtib kuni 31.08.2019)


Kehtivuse kaotanud kutsestandardid (3280)