Kutsestandardid

Konstruktor-modelleerija, tase 6

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 24-08112018-1.2.1/6k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Rõivatootmine

Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine

Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu

Otsus: 10/08.11.2018

Kehtib alates: 08.11.2018

Kehtib kuni: 07.11.2020

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
14 Rõivatootmine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Konstruktor-modelleerija töötab rõiva- ja tekstiilitööstus- või individuaalõmbluse ettevõtetes.
Tema peamine tööülesanne on konstrueerida lõiked ja lekaalid vastavalt moejoonisele, tüüpmõõtude tabelile või kliendi mõõtudele, mille järgi lõigatakse ja õmmeldakse valmis toode. Konstruktor-modelleerija paljundab lekaale tehniliselt ning vajadusel töötab välja mudeli tehnilise kirjelduse. Lõigete ja lekaalide valmistamisel peab ta oskama arvestada materjalide omaduste, töötlemistehnoloogia ja seadmete võimalustega.
Konstruktor-modelleerija tunneb toote valmistamise protsessi tervikuna, valdab õmblemise tehnoloogiaid ning oskab kasutada töövahendeid, seadmeid ja masinaid. Tema tööülesannete hulka kuulub ka toote valmistamise koordineerimine.
Konstruktor-modelleerija töötab nii iseseisvalt kui ka töögrupi liikmena.

Käesolev konstruktor-modelleerija kutsestandard on rakenduskõrghariduse õppekava ja töötajate kutsealaste täiendkoolituste väljatöötamise alus.

Tööosad

A.2.1 Toote disainimine
1. Moejoonise tegemine
2. Toote sobitamine kliendile
3. Materjali ja tehnoloogia valimine

A.2.2 Toote lõigete konstrueerimine
1. Mõõtude võtmine
2. Põhilõike konstrueerimine
3. Moekohase lõike konstrueerimine erinevatel meetoditel
4. Lekaalide loetelu koostamine
5. Lekaalide valmistamine
6. Lekaalide tehniline paljundamine

A.2.3 Toote valmistamine
1. Lekaalide paigutamine
2. Detailide juurdelõikamine
3. Toote õmblemine ja viimistlemine

A.2.4 Toote proovide tegemine
1. Prooviks ettevalmistamine
2. Lõike vigade fikseerimine
3. Vigade parandamine

A.2.5 Kvaliteedi kontrollimine
1. Lõigete kontrollimine
2. Lekaalide kontrollimine
3. Tehnilise paljunduse kontrollimine
4. Toote mõõtude vastavuse kontrollimine

A.2.6 Seadmete ja masinate käsitsemine
1. Õmblusseadmete seadistamine ja kasutamine
2. Kuumniiskete seadmete seadistamine ja kasutamine