Kutsestandardid

Väikelaevaehitaja, tase 4 esmane kutse

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 24-08112018-1.4.1/6k

Osakutsed:
Väikelaeva kere, tekikonstruktsioonide ja tugevduselementide valmistamine ning väikelaeva koostamine detailidest, tase 4
Väikelaeva viimistlemine, tase 4
Sisustuselementide valmistamine, tase 4
Sisustuselementide paigaldamine, tase 4
Laevatehnika (seadmed, sõlmed, süsteemid jne) paigaldamine, tase 4
Elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete paigaldamine, tase 4

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Väikelaevaehitus

Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine

Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu

Otsus: 10/08.11.2018

Kehtib alates: 08.11.2018

Kehtib kuni: 07.11.2019

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
30 Muude transpordivahendite tootmine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Väikelaevaehitajad leiavad tööd nii komposiitmaterjalist, puitmaterjalist kui ka metallmaterjalist veesõidukeid valmistavates ning nende remondi ja hooldusega tegelevates ettevõtetes.
Ta ehitab, vormib ja koostab paate, jahtlaevu, kaatreid jm veesõidukeid (edaspidi väikelaevu) kerepikkusega kuni 24 m ning paigaldab nendesse sisustust ja varustust. Väikelaevaehitaja põhilised tööülesanded on konstruktsioonelementide ja teiste detailide valmistamine, remontimine, paigaldamine ja sobitamine ning konstruktsioonide valmistamine ja monteerimine. Ta valdab väikelaevade ehitamise oskusi, kasutab oma töödes mitmesuguseid materjale ning materjalide töötlemise pinke, seadmeid, käsi-, pneumo- ja elektritööriistu.
Oma tööülesannete täitmisel juhindub väikelaevaehitaja kutsealal kasutatavatest normdokumentidest ja kvaliteedinõuetest ning järgib üldtunnustatud töökultuuri põhimõtteid.
Esmataseme väikelaevaehitaja on õppinud, kuid väheste praktiliste kogemustega töötaja, kes tööülesannete täitmisel võib vajada juhendamist.

Tööosad

A.2.1 Väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselementide valmistamine ning väikelaeva koostamine detailidest
1. Väikelaeva kere ehitamiseks vajalike detailide ja materjalide komplekteerimine.
2. Väikelaeva kere koostude alamkoostude, detailide ja materjalide valimine.

A.2.2 Väikelaeva viimistlemine
1. Pinna ettevalmistamine.
2. Pindade viimistlemine.
3. Ohutusnõuete järgmine.
4. Kvaliteedi hindamine.

A.2.3 Väikelaeva sisustuselementide valmistamine
1. Materjalide valimine ja sisustusdetailide valmistamine.
2. Koostude detailide valimine ja koostude koostamine.

A.2.4 Väikelaeva sisustus- ja kujunduselementide paigaldamine
1. Lihtsamate sisustus- ja kujunduselementide sobitamine.
2. Sobitatud lihtsamad sisustus- ja kujunduselementide paigaldamine.

A.2.5 Dokumenteerimine ja kvaliteedi kontrollimine
1. Dokumenteerimine.

A.2.6 Väikelaeva mehaanikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine
1. Väikelaeva mehaanikaseadmete ja -süsteemide paigaldamise ettevalmistamine.
2. Seadmete ja süsteemide paigaldamine.

A.2.7 Väikelaeva elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete paigaldamine
1. Kaablikimpude koostamine.
2. Väikelaeva navigatsiooni- ja sidesüsteemide paigaldamise ettevalmistamine.
3. Väikelaeva audio-videosüsteemide paigaldamise ettevalmistamine.

Väikelaevaehitaja kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselementide valmistamine ning väikelaeva koostamine detailidest.
Väikelaeva viimistlemine.
Sisustuselementide valmistamine.
Sisustuselementide paigaldamine.
Laevatehnika (seadmed, sõlmed, süsteemid jne) paigaldamine.
Elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete paigaldamine.