Kutsestandardid

Spaateenindaja, tase 4

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 04-17102018-1.4/3k

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Iluteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 17/17.10.2018

Kehtib alates: 17.10.2018

Kehtib kuni: 16.10.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga. Sisulisi muudatusi ei tehtud, parandatud on sõnastusi ja mõnes kompetetntsis pisut muudetud tegevusnäitajaid.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Spaateenindaja töö on kliendile spaateenuste osutamine, arvestades tema soove, vajadusi, tervislikku seisundit ja ettevõtte võimalusi. Spaateenindaja on laiapõhjalise ettevalmistusega isikuteenuse pakkuja, kes töötab spaateenuseid pakkuvas ettevõttes ja omab teadmisi spaa terminoloogiast. Spaateenindaja viib läbi spaahoolitsusi, millel on tervist tugevdav ja lõõgastav mõju, spaateenindaja ei lahenda terviseprobleeme. Töö eripäraks on vältimatu füüsiline kontakt kliendiga, mis loob delikaatse situatsiooni, kus klient peab tundma end turvaliselt. Spaateenindaja peamised tööülesanded on kliendi nõustamine spaahoolitsuse valikul, seadmete, vahendite, ruumide ja kliendi valmisseadmine ning ilu- ja heaoluhoolitsuse, vee-, sauna- ja terviseprotseduuride läbiviimine. Spaateenindaja soovitab kliendile koduseks hoolitsuseks sobivaid hooldusvahendeid ja hoolitsust vastavalt kliendi isikupärale ja spaas tehtud hoolitsusele.

Tööosad

A.2.1 Kliendi teenindamine
1. Klienditeeninduse hea tava järgimine.
2. Kliendi soovide väljaselgitamine.
3. Hoolitsuse ettevalmistamine.
4. Kliendi jälgimine hoolitsuse vältel.
5. Hoolitsuse lõpetamine.
6. Toodete ja teenuste tutvustamine.
7. Kliendi rahulolu tagamine.
8. Terviseriskidest teavitamine.

A.2.2 Spaateenuste ettevalmistamine
1. Ruumi ettevalmistamine.
2. Töövahendite ja seadmete puhtuse ja korra tagamine.
3. Töövahendite ja materjalide ettevalmistamine.
4. Toodete tagamine töökohal.

A.2.3 Spaahoolitsuste läbiviimine
1. Spaahoolitsusega seotud nõuete järgimine.
2. Spaahoolitsuse läbiviimine.
3. Sauna ettevalmistamine ja saunahoolitsuse läbi viimine.
4. Vee- ja vannihoolitsuste läbiviimine.
5. Parafiini- ja osokeriidihoolitsuste, savi- ja turbahoolitsuste läbiviimine.
6. Mudavannide, -mähiste ja/või –aplikatsioonide läbiviimine.
7. Erihoolitsuste läbiviimine.

A.2.4 Kehahoolitsuste läbiviimine
1. Kliendi tervisliku seisundi hindamine.
2. Kehahoolitsuste läbiviimine.
3. Massaažihoolitsuse läbiviimine.
4. Spaa käte ja jalgade hoolitsuste läbiviimine.

A.2.5 Näohoolitsuse läbiviimine
1. Näonaha seisundi hindamine.
2. Hoolitsuseks sobivate toodete valimine.
3. Näohoolitsuse tegemine.

Valitavad tööosad:
A.2.6 Aktiivse kehalise tegevuse läbiviimine
1. Hommikuvõimlemise läbiviimine.
2. Kepikõndijate juhendamine.