Kutsestandardid

Pehme mööbli valmistaja, tase 4

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 16-17052018-5.2/7k

Osakutsed:
Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3
Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4
Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Mööbli tootmine

Kutsetegevuse valdkond: Metsandus

Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu

Otsus: 11/17.05.2018

Kehtib alates: 17.05.2018

Kehtib kuni: 16.05.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Kutsestandard uuendati sisuliste muudatusteta.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Pehme mööbli valmistaja, tase 4 on oskustöötaja, kes valmistab esteetilise välimusega kvaliteetset pehmet mööblit kogu tootmisprotsessi ulatuses enamasti suurtööstuses. Tema peamisteks tööülesanneteks on karkassi koostamine, pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine, pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine), pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine, mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine, karkassi polsterdamine ja toote või toote osade monteerimine ja pakkimine.

Tööosad

A.2.1 Karkassi koostamine
1. Detailide komplekteerimine erinevatest materjalidest
2. Karkassi monteerimine

A.2.2 Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine
1. Pehmendus- ja alusmaterjalide töölauale paigutamine
2. Lõikekaardi koostamine ja märgistamine
3. Detailide lõikamine
4. Lõigatud detailide komplekteerimine liimijale

A.2.3 Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine)
1. Karkassi komplekteerimine vajalike detailidega
2. Detailide liimimine vastavalt tehnoloogia kaartidele

A.2.4 Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine
1. Kanga töölauale ladustamine
2. Lõikekaardi koostamine kangale või nahale ja märgistamine
3. Detailide lõikamine
4. Lõigatud detailide komplekteerimine õmblejale

A.2.5 Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine
1. Mööblikatte komplekteerimine vajalike detailidega
2. Õmblusmasina ettevalmistamine ja seadistamine
3. Mööblikatte õmblemine kasutades erinevaid tehnikaid

A.2.6 Karkassi polsterdamine
1. Liimitud karkassi polsterdamine
2. Selja- ja istmepatjade toppimine lukustatavasse kattesse
3. Nööpide ja pilastrite paigaldamine

A.2.7 Toote või toote osade monteerimine ja pakkimine
1. Kinnituskonksude, "stopperite" ja mehhanismide paigaldamine
2. Valmis toote osade (käetugede, seljatugede, istmete ja jalgade) paigaldamine või monteerimine
3. Toote või toote osade pakkimine

Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutse sisaldab osakutseid:
1) Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3, mis koosneb tööosast A.2.1.
2) Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4, mis koosneb tööosadest A.2.2, A.2.4 ja A.2.5.
3) Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4, mis koosneb tööosadest A.2.3, A.2.6 ja A.2.7.