Kutsestandardid

Küünetehnik, tase 3

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 04-26042018-5.1.1/6k

Spetsialiseerumised:
Geelitehnoloogia
Kangatehnoloogia
Akrüülitehnoloogia

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Iluteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 14/26.04.2018

Kehtib alates: 26.04.2018

Kehtib kuni: 25.04.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Küünetehniku kutsealal on kaks kutset: küünetehnik, tase 3 ja küünetehnik, tase 4.

Küünetehnik hoolitseb kliendi küünte ja käenaha heaolu eest. Ta kasutab kliendi küünte katmiseks ja pikendamiseks kas geeli-, akrüüli- või kangatehnoloogiat ning värvib küüned vastavalt kliendi soovile. Ta jagab kliendile soovitusi, kuidas hoida küüsi ja käenahka.

Küünetehnik, tase 3 töötab üldjuhul muutumatus olukorras vastavalt juhistele. Töö eeldab pidevat suhtlemist klientidega. Küünetehniku töö nõuab püsivat enesetäiendamist.

Tööosad

A.2.1 Enda ja töökoha ettevalmistamine
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Enda ettevalmistamine tööpäevaks.
3. Desinfektsiooniplaani järgimine.

A.2.2 Klienditeenindus
1. Kontakti loomine.
2. Kliendi soovide väljaselgitamine.
3. Kliendi teenindamine.
4. Hooldustoodete soovitamine.
5. Teenindussituatsiooni lõpetamine.

A.2.3 Maniküür/kätehooldus
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Kliendi küünekuju modelleerimine.
4. Naturaalse küüne parandamine.
5. Küünenaha töötlemine.
6. Käte kreemitamine
7. Küünte lakkimine.

A.2.4 Küünte katmine/pikendamine geel-, kangas- ja akrüülmaterjaliga
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Küüneplaadi ettevalmistamine.
4. Küünte katmine/pikendamine.
5. Küünekuju modelleerimine.
6. Lõppviimistluse tegemine.

A.2.5 Küünte hooldamine geel-, kangas- ja akrüülmaterjaliga
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Vana materjali eemaldamine.
4. Küüneplaadi ettevalmistamine.
5. Küünte katmine/pikendamine.
6. Küünekuju modelleerimine.
7. Lõppviimistluse tegemine.

A.2.6 Geel-, kangas- ja akrüülmaterjali eemaldamine küüntelt
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Vana materjali eemaldamine.
4. Materjalijääkide ühtlustamine.
5. Klassikalise maniküüri tegemine.

Valitavad tööosad:
A.2.7 Küünte hooldamine/katmine geellakiga
1. Käte puhastamine.
2. Käenaha ja küünte seisukorra hindamine.
3. Kliendi küünekuju korrastamine.
4. Naturaalse küüne parandamine.
5. Küünenaha töötlemine.
6. Küünte lakkimine.
7. Käte kreemitamine

A.2.8 Pediküür
1. Käte ja jalgade puhastamine.
2. Jalgade ja varbaküünte seisundi hindamine ja analüüsimine.
3. Küünte lõikamine/viilime ja kujundamine.
4. Nahapaksendite eemaldamine.
5. Jalgade koorimine, kreemitamine ja masseerimine.
6. Küünte katmine.