Kutsestandardid

Baarmen, tase 4

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 04-26042018-5.3.1/5k

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 14/26.04.2018

Kehtib alates: 26.04.2018

Kehtib kuni: 25.04.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad

EMTAK klassifikaator:
I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Sisulisi muudatusi ei tehtud.
- kompetents „Töö planeerimine ja korraldamine“ jagati kaheks erinevaks kompetentsiks: „Töö planeerimine ja korraldamine“ ning „Kaupade käitlemine“
- üldised kompetentsid kirjeldati ühes läbivas kompetentsis

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Baarmeni tööks on klientide teenindamine baariletist ja lauas. Baarmen töötab toitlustus- ja meelelahutusteenust pakkuvas ettevõttes. Baarmeni peamine töö on jookide valmistamine, serveerimine ja müümine. Baarmen korraldab iseseisvalt oma tööd ja töötab meeskonnas, on teenindusvalmis, suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast, nõustab kliente, võtab vastu ja täidab tellimused, arveldab klientidega, hoiab baari korras ning vastutab laoseisu eest. Oma töös lähtub baarmen klientide vajadustest ja soovidest ning ettevõtte korrast.

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
1. Töö planeerimine.
2. Töökoha ettevalmistamine.
3. Enesekontrolliplaani jälgimine.

A.2.2 Kaupade käitlemine
1. Kauba vastuvõtmine ja ladustamine.
2. Kaupade ja vahendite koguste jälgimine.
3. Inventeerimine.

A.2.3 Teenindamine ja toodete müümine
1. Kliendikontakti loomine.
2. Menüü/joogikaardi tutvustamine.
3. Probleemide lahendamine.
4. Klientidega arveldamine.
5. Kliendikontakti lõpetamine.
6. Kassaaruande koostamine.

A.2.4 Jookide valmistamine ja serveerimine
1. Jookide valmistamine.
2. Jookide serveerimine.

A.2.5 Töövahendite ja töökoha korrashoid
1. Koristamine.
2. Seadmete puhastamine.
3. Prügi ja pakendi käitlemine.
4. Seadmete kasutamine.
5. Baarinõude pesemine.