Kutsestandardid

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 08-16022018-1.2/6k

Osakutsed:
Elektroonikakoostude koostaja, tase 3
Kaablikoostude koostaja, tase 3

Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA

Kutseala: Elektroonika

Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu

Otsus: 8/16.02.2018

Kehtib alates: 16.02.2018

Kehtib kuni: 15.02.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
82 Koostajad

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on tehtud parandusi sõnastuses, varem eraldi väljatoodud Kirjelduse ja Oskuste lahtri asemel on kompetentsid sõnastatud tegevusnäitajate ja vajalike teadmiste loetelu abil. Struktuurimuudatusena on varem selles kutsestandardis olnud spetsialiseerumine "Elektroonikaseadmete remontija, tase 4 üle viidud 4. taseme kutsestandardisse osakutsena.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Elektroonikaseadmete koostaja kutseala koosneb kolmest kutsest:
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 2;
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 ja
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete tehnik, tase 4.

Elektroonikaseadmete koostajad töötavad tavapäraselt tööstusettevõtetes, kus koostatakse ja valmistatakse elektroonikakooste või neid sisaldavaid tooteid.
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 töö on kaabli- ja juhtmeköidiste (edaspidi
kaablikoostude) ja/või elektroonikakoostude valmistamine vastavalt etteantud dokumentatsioonile ja juhistele põhiliselt seeriatoodangu valmistamiseks.

Tööosad

A.2.1 Elektroonikakoostude valmistamine
1. Elektroonikakoostude koostamine
2. Käsijootmine elektroonikaseadmete valmistamisel
3. Elektroonikakoostude vigade tuvastamine

A.2.2 Kaablikoostude valmistamine
1. Kaablikoostude koostamine
2. Käsijootmine kaablikoostude valmistamisel
3. Kaablikoostude vigade tuvastamine