Kutsestandardid

Juuksur, tase 4

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 04-18052017-1.1.1/8k

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Iluteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 7/18.05.2017

Kehtib alates: 18.05.2017

Kehtib kuni: 17.05.2022

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Juuksur, tase 4 kutsestandardis on eraldi kompetentsideks kirjutatud Juuste lõikamine ja Habeme ja vuntside lõikamine. Muus osas on parandatud sõnastust ja tegevusnäitajaid mõnevõrra ümber struktureeritud. Kutsealase ettevalmistuse lahtrist on uues versioonis välja jäetud lause „Juuksurilt eeldatakse keskharidust“ (vastavalt Kutseharidusstandardile on neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus põhihariduse olemasolu).

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Juuksuri töö on kliendile juuksuriteenuste osutamine, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi.
Juuksur töötab kollektiivis ja vastutab oma tehtud töö lõpptulemuse eest.
Juuksuri tööülesanneteks on peanaha ja juuste professionaalne hooldamine ja töötlemine, juuste lõikamine, värvimine ja blondeerimine, soengute ja püsilokkide tegemine, vuntside ja habeme lõikamine. Juuksur on kursis moetrendidega, nõustab klienti teenuste ja toodete valikul, soovitab kliendile juuksehooldusvahendeid. Juuksuri kutsealal on ka kutsestandard juuksur, tase 5.

Tööosad

A.2.1 Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine
1. Juuste ja peanaha pesemine.
2. Juuste ja peanaha hooldamine.

A.2.2 Juuste lõikamine
1. Juukselõikuse skeemi koostamine ja kombineerimine.
2. Juuste lõikamine.

A.2.3 Habeme ja vuntside lõikamine
1. Habeme ja vuntside lõikamine.
2. Habeme ja vuntside hooldus.
3. Hooldus-ja viimistlustoodete soovitamine.

A.2.4 Püsilokkide tegemine
1. Rullide keeramine.
2. Lokivedeliku ja kinnitusaine kasutamine.
3. Järelhooldus.

A.2.5 Juuste värvimine
1. Värvisegu valmistamine.
2. Värvisegu kandmine juustele.
3. Värvitöötluse lõpetamine.

A.2.6 Soengu kujundamine
1. Rullisoengute tegemine.
2. Föönisoengute tegemine.
3. Ülespandud soengute tegemine.
4. Ajastusoengute tegemine.

A.2.7 Klienditeenindus
1. Kliendi vastu võtmine.
2. Kliendi soovi väljaselgitamine.
3. Juuksehooldus- ja viimistlustoodete müümine.
4. Teenindussituatsiooni lõpetamine.

A.2.8 Administreerimine ja tegevuse korraldamine
1. Broneerimine.
2. Teenuste hindade kujundamine.
3. Tegevuse korraldamine.