Kutsestandardid

Volitatud mäeinsener, tase 8

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 07-26042017-2.4/4k

Spetsialiseerumised:
Maavarade pealmaakaevandamine
Maavarade allmaakaevandamine
Pealmaakaevandamise projekteerimine
Allmaakaevandamise projekteerimine
Markšeider, tase 8

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Kaevandamine

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 6/26.04.2017

Kehtib alates: 26.04.2017

Kehtib kuni: 25.04.2022

EKR tase: 8

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

8. taseme volitatud mäeinseneri tegevuse eesmärk on tagada maavarade ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kaevandamine ja töötlemine. Volitatud mäeinsener on laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega tippspetsialist-ekspert, kes plaanib ja juhib maavarade kaevandamisega seotud protsesse sh peal- ja allmaa markšeiderimõõdistusi. Tema roll on käigus hoida ja täiustada tehnoloogiaid, luua uusi teadmisi ja tehnoloogiaid, koostada normatiivdokumente ning teha ekspertiise ja auditeid. Juhina töötades vastutab ta üksuse või organisatsiooni strateegilise tegevuse eest. Ta on valmis töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade (ehitus, geoloogia, mehaanika) inseneride ja spetsialistidega.

Tööosad

A.2.1 Tehnoloogiate käitamine, arendamine ja täiustamine
A.2.2 Juhtimine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.3 Maavarade pealmaakaevandamine
A.2.4 Maavarade allmaakaevandamine
A.2.5 Pealmaakaevandamise projekteerimine
A.2.6 Allmaakaevandamise projekteerimine
A.2.7 Markšeiderimõõdistamine