Kutsestandardid

Lamekatusekatja, tase 3

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 13-10062015-04/4k

Osakutsed:
Lamekatuse bituumenrullmaterjalide paigaldaja, tase 3
Lamekatuse plastrullmaterjalide paigaldaja, tase 3

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Üldehitus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu

Otsus: 35/10.06.2015

Kehtib alates: 10.06.2015

Kehtib kuni: 12.03.2018

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
3. taseme lamekatusekatja kutsestandard on:
a) kutsehariduse ja täiendkoolituste vastava taseme õppekavade aluseks;
b) isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks.

Töö kirjeldus

Lamekatusekatja ehitab valmis lamekatuse, mis peab vett, tuult, sooja ja veeauru, tuuldub ning juhib ära sademevett.
Ta tõstab ja ladustab katusele materjalid, ehitab kalded, paigaldab aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsiooni ja plekkdetailid ning ehitab vajalikud sõlmed. Lamekatusekatja vajadusel ka lammutab ja parandab olemasolevaid lamekatuseid.
Kuna lamekatusekatjad puutuvad oma töös kokku lahtise tulega (bituumenrullmaterjali paigaldamise käigus), siis on neil töö tegemiseks vajalik omada kehtivat tuletööde tunnistust.

Lamekatusekatja kutsealal on kutsealased kompetentsid kirjeldatud kahel EKR-i tasemel:
- lamekatusekatja, tase 3;
- lamekatusekatja, tase 4.

Käesolevas kutsestandardi kirjeldatakse lamekatusekatja, tase 3 kutsealaseid kompetentse.
Kutse sisaldab ka kahte materjalipõhisusel baseeruvat osakutset:
- lamekatuse bituumenrullmaterjalide paigaldaja, tase 3
- lamekatuse plastrullmaterjalide paigaldaja, tase 3

3. taseme lamekatusekatja teostab lihtoperatsioone ning töötab juhendamisel või meeskonnas, täites kas iseseisvalt või juhendamisel temale tööjuhi poolt ette antud tööülesandeid.

Tööosad

A.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine
2.1.1 Tööplatsi ettevalmistamine
2.1.2 Materjalide tõstmine katusele ja ladustamine
2.1.3 Materjalide koormamine ja kinnitamine
2.1.4 Materjalide katmine

A.2.2 Troppimistööde tegemine
2.2.1 Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine
2.2.2 Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

A.2.3 Aurutõkke paigaldamine
2.3.1 Aurutõkkematerjali paigaldamine
2.3.2 Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

A.2.4 Katusekallete ehitamine
2.4.1 Põhikallete ehitamine
2.4.2 Vastukallete ehitamine

A.2.5 Soojustusmaterjali paigaldamine
2.5.1 Soojustusmaterjali paigaldamine
2.5.2 Tuulutussüsteemi ehitamine bituumenrullmaterjaliga katustel
2.5.3 Soojustuskihi kinnitamine kinnititega
2.5.4 Soojustuskihi kinnitamine muude meetoditega

A.2.6 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / bituumenrullmaterjalide paigaldamine
2.6.1 Bituumenrullmaterjalide paigaldamine
2.6.2 Bituumenrullmaterjalide kinnitamine
2.6.3 Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

A.2.7 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / plastrullmaterjalide paigaldamine
2.7.1 Plastrullmaterjalide paigaldamine
2.7.2 Plastrullmaterjalide kinnitamine
2.7.3 Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

A.2.8 Sõlmede ehitamine
2.8.1 Liitesõlmede ehitamine
2.8.2 Katusekonstruktsiooni mitte läbivate sõlmede ehitamine ja paigaldamine
2.8.3 Katusekonstruktsiooni läbivate sõlmede ehitamine ja paigaldamine

A.2.9 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine
2.9.1 Plekkdetailide paigaldamine, kinnitamine ja tihendamine
2.9.2 Plekkdetailide töötlemine
2.9.3 Vihmaveesüsteemide ehitamine

A.2.10 Energiatõhus ehitamine

OSAKUTSETEGA SEOTUD TÖÖOSAD
Lamekatuse bituumenrullmaterjalide paigaldaja, tase 3
A.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine
A.2.2 Troppimistööde tegemine
A.2.3 Aurutõkke paigaldamine
A.2.4 Katusekallete ehitamine
A.2.5 Soojustusmaterjali paigaldamine
A.2.6 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / bituumenrullmaterjalide paigaldamine
A.2.8 Sõlmede ehitamine
A.2.9 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine
A.2.10 Energiatõhus ehitamine

Lamekatuse plastrullmaterjalide paigaldaja, tase 3
A.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine
A.2.2 Troppimistööde tegemine
A.2.3 Aurutõkke paigaldamine
A.2.4 Katusekallete ehitamine
A.2.5 Soojustusmaterjali paigaldamine
A.2.7 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / plastrullmaterjalide paigaldamine
A.2.8 Sõlmede ehitamine
A.2.9 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine
A.2.10 Energiatõhus ehitamine