Kutsestandardid

Giid, tase 5

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 04-11112014-1.1/6k

Spetsialiseerumised:
Loodusgiid, tase 5

Osakutsed:
Reisisaatja, tase 5

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Reisiteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 18/11.11.2014

Kehtib alates: 11.11.2014

Kehtib kuni: 10.06.2019

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad

EMTAK klassifikaator:
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1015 Reisimine, turism ja vabaajaveetmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Giid, tase 5 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate õppekavade koostamise ning isiku kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

Giidi töö eesmärk on teha tellitud ekskursioone oma atesteerimispiirkonnas Eesti Vabariigis. Ekskursioonidel tutvustatakse vaatamisväärsusi ja vahendatakse pärandkultuuri ning jagatakse teavet ekskursiooniprogrammi ja teenuste kohta.
Giidi töö on seotud turistide teenindamisega, mis eeldab eetilist käitumist, head suhtlemisoskust, kultuurierinevuste arvestamist ja korrektset välimust. Giidil on põhjalikud teadmised oma atesteerimispiirkonna kohta.

Loodusgiidi töö eesmärk on looduse ja pärandkultuurmaastike tutvustamine ja vahendamine ning keskkonnateadliku eluvaate kujundamine, mis ei eelda kliendilt füüsilist ja erialast ettevalmistust.

Reisisaatja töö eesmärk on turistide saatmine varem kokku lepitud marsruudil.
Reisisaatja on marsruudi administreerija, kes tagab reisipaketti kuuluvate teenuste osutamise ning vajadusel tõlgib, vastutab programmi õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest, jagab üldist teavet marsruudile jäävate objektide kohta.

Tööosad

A.2.1 Ekskursiooni ettevalmistamine
2.1.1 Kliendi vajaduste väljaselgitamine.
2.1.2 Materjalidega tutvumine ja info kogumine.
2.1.3 Marsruudi koostamine ja ekskursiooni ülesehitamine.

A.2.2 Reisi juhtimine
2.2.1 Grupile info jagamine.
2.2.2 Grupi administreerimine.
2.2.3 Grupi turvalisuse eest hoolitsemine.

A.2.3 Ekskursiooni läbiviimine pärandkultuuri keskkonnas
2.3.1 Ekskursiooni sissejuhatamine.
2.3.2 Grupi juhtimine.
2.3.3 Info vahendamine (interpreteerimine).
2.3.4 Kokkuvõtte tegemine ekskursioonist.

A.2.4 Klienditeenindus
2.4.1 Turisti teenindamine.
2.4.2 Probleemide ja kaebuste käsitlemine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.5 Ekskursiooni läbiviimine looduskeskkonnas
2.5.1 Loodus- ja kultuuripärandi vahendamine.
2.5.2 Grupi juhtimine loodus- ja pärandkultuuri keskkonnas.

Reisisaatja osakutse koosneb tööosadest A.2.2 Reisi juhtimine ja A.2.4 Klienditeenindus