Kutsestandardid

Keevitaja, tase 3

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 10-16092014-1.4/7k

Osakutsed:
Käsikaarkeevitaja, tase 3
Poolautomaatkeevitaja, tase 3

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.

Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine

Vastutav kutsenõukogu: Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 9/16.09.2014

Kehtib alates: 16.09.2014

Kehtib kuni: 15.09.2019

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

3. taseme keevitaja kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendkoolituse õppekavade koostamisele ja isikute kutsealase kompetentsuse hindamisele.

Töö kirjeldus

Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.
Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud 3. taseme keevitaja kutsealaseid kompetentse.
Selle taseme keevitaja on võimeline koostama ja keevitama lihtsamaid keevistooteid, detaile ning ehituskonstruktsioone. Keerulisemate tööde (kontrolli nõudvad tooted) puhul vajab juhendamist.
3. taseme keevitaja kasutab oma töös järgmisi keevitusviise: käsikaarkeevitus (MMA 111) ja poolautomaatkeevitus (MAG 135).

Keevitaja, tase 3 kutsestandardis sisaldub ka kaks osakutset:
Käsikaarkeevitaja, tase 3
Poolautomaatkeevitaja, tase 3

Tööosad

A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
2.1.1 Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine
2.1.2 Töövahendite valimine
2.1.3 Keevitusvahendite valimine
2.1.4 Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine
2.1.5 Nõuetekohase töökoha korraldamine
2.1.6 Isikukaitsevahendite valimine
A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
2.2.1 Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine
2.2.2 Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine
A.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
2.3.1 Keevisõmbluste kontrollimine
2.3.2 Koostu kontrollimine
2.3.3 Defektide parandamine
2.3.4 Lõppkontrolli tegemine
A.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
2.4.1 Käsikaarkeevitustööde tegemine
2.4.2 Vahekontrolli tegemine
2.4.3 Valmis toote järeltöötlemine
A.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
2.5.1 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine
2.5.2 Vahekontrolli tegemine
2.5.3 Valmis toote järeltöötlemine

Keevitaja 3. taseme kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Käsikaarkeevitaja, tase 3
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
2.1.1 Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine
2.1.2 Töövahendite valimine
2.1.3 Keevitusvahendite valimine
2.1.4 Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine
2.1.5 Nõuetekohase töökoha korraldamine
2.1.6 Isikukaitsevahendite valimine
A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
2.2.1 Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine
2.2.2 Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine
A.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
2.3.1 Keevisõmbluste kontrollimine
2.3.2 Koostu kontrollimine
2.3.3 Defektide parandamine
2.3.4 Lõppkontrolli tegemine
A.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
2.4.1 Käsikaarkeevitustööde tegemine
2.4.2 Vahekontrolli tegemine
2.4.3 Valmis toote järeltöötlemine

Poolautomaatkeevitaja, tase 3
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
2.1.1 Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine
2.1.2 Töövahendite valimine
2.1.3 Keevitusvahendite valimine
2.1.4 Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine
2.1.5 Nõuetekohase töökoha korraldamine
2.1.6 Isikukaitsevahendite valimine
A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
2.2.1 Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine
2.2.2 Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine
A.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
2.3.1 Keevisõmbluste kontrollimine
2.3.2 Koostu kontrollimine
2.3.3 Defektide parandamine
2.3.4 Lõppkontrolli tegemine
A.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
2.5.1 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine
2.5.2 Vahekontrolli tegemine
2.5.3 Valmis toote järeltöötlemine

Keevitaja kutsete tööosade ja tööülesannete võrdlustabel on toodud kutsestandardi lisas 1.