Kutsestandardid

Meistergiid, tase 6

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 04-11112014-2.1/5k

Spetsialiseerumised:
Meister-loodusgiid, tase 6

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Reisiteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 18/11.11.2014

Kehtib alates: 11.11.2014

Kehtib kuni: 10.11.2019

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad

EMTAK klassifikaator:
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1015 Reisimine, turism ja vabaajaveetmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Meistergiid, tase 6 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate õppekavade koostamise ning isiku kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

Meistergiidi töö eesmärgiks on kutseoskuste edasiandmine juhendades või koolitades giide ja giiditööst huvitunuid või arendades giidi kutseala teenuste kvaliteedi tõstmise kaudu või luues uusi marsruute.
Meistergiidilt eeldatakse terviklikku (holistlikku) maailmakäsitlust.
Meistergiid on spetsialiseerunud kas juhendamisele, koolitamisele, marsruudi koostamisele või valdkonna arendamisele.

Tööosad

A.2.1 Ekskursiooni ettevalmistamine
2.1.1 Kliendi vajaduste väljaselgitamine.
2.1.2 Materjalidega tutvumine ja info kogumine.
2.1.3 Marsruudi koostamine ja ekskursiooni ülesehitamine.
A.2.2 Reisi juhtimine
2.2.1 Grupile info jagamine.
2.2.2 Grupi administreerimine.
2.2.3 Grupi turvalisuse eest hoolitsemine.
A.2.3 Ekskursiooni läbiviimine pärandkultuuri keskkonnas
2.3.1 Ekskursiooni sissejuhatamine.
2.3.2 Grupi juhtimine.
2.3.3 Info vahendamine (interpreteerimine).
2.3.4 Kokkuvõtte tegemine ekskursioonist.
A.2.4 Klienditeenindus
2.4.1 Turisti teenindamine.
2.4.2 Probleemide ja kaebuste käsitlemine.
A.2.5 Hindamine
2.5.1 Hindamisprotsessi ettevalmistamine.
2.5.2 Hindamisprotsessi läbiviimine
2.5.3 Hindamistulemuste vormistamine.
A.2.6 Juhendamine
2.6.1 Giiditöö erialane juhendamine.
2.6.2 Klienditeeninduslik ettevalmistamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.7 Ekskursiooni läbiviimine looduskeskkonnas
2.7.1 Loodus- ja kultuuripärandi vahendamine.
2.7.2 Grupi juhtimine loodus- ja pärandkultuuri keskkonnas.

Valitavad tööosad:
A.2.8 Koolitamine
2.8.1 Koolituste planeerimine ja ettevalmistamine.
2.8.2 Kohalike objektide tutvustamine.
A.2.9 Valdkonna arendamine
2.9.1 Kutseala arendamine.
2.9.2 Ekskursioonijuhtimise metoodika väljatöötamine.