Kutsestandardid

Hiina loodusravispetsialist, tase 5

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 05-11122013-3.4/5k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Loodusravi ja täiendmeditsiin

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Otsus: 17/11.12.2013

Kehtib alates: 11.12.2013

Kehtib kuni: 20.11.2017

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
091 Tervis
0917 Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Hiina loodusravispetsialist, tase 5 kutsestandard on aluseks õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Hiina loodusravi spetsialist on spetsialist, kes kasutab traditsioonilisi Hiina teadmisi loodusravist selleks, et toetada inimese enda võimet kohaneda keskkonnamuutuste ja -mõjudega. Hiina loodusravi spetsialist valmistab ette töökeskkonna, loob lõdvestust soodustava ümbruse ja õhkkonna. Ta kasutab erinevaid tehnikaid (nt. keele uurimine), selgitamaks välja kliendi pöördumise põhjused , saades informatsiooni erinevate organsüsteemide seisukorrast ning seejärel annab nõu elustiili muutmiseks (nt toitumine) ja vajaduse korral teostab mitmesuguseid organismi tasakaalustavaid toiminguid. Ta kasutab selleks spetsiaalseid resoneerivaid (energia-) punkte ja kanaleid ning erinevaid meetodeid nagu massaaž, Qi Gong (hingamis- ja liikumisharjutused) ja moksibustsioon (soojendamine).

Tööosad

A.2.1 Kliendi seisundi hindamine ja kliendi loo ärakuulamine ning teabe dokumenteerimine
1. Kliendi seisundi esmane hindamine.
2. Kliendi küsitlemine.
3. Kliendi seisundi, tundlikkuse ja vastunäidustustega arvestamine.
A.2.2 Kliendi pöördumise põhjuste välja selgitamine
1. Vaatlemine.
2. Kliendi loo kuulamine ja täpsustavate küsimuste esitamine.
3. Palpeerimine.
4. Kokkuvõtete tegemine ja terviseprobleemi põhjuste väljaselgitamine.
A.2.3 Terapeutilise töö (teraapiate tsükli) planeerimine, elluviimine ning vahekokkuvõtete ja lõppkokkuvõtte tegemine
1. Küsitlusest kokkuvõtte tegemine ja eesmärgi püstitamine.
2. Eesmärkide selgitamine.
3. Vastastikuste õiguste ja kohustuste selgitamine.
4. Tagasiside kogumine ja hindamine.
5. Terviseprobleemi ülalhoidvate faktorite leidmine ja väljatoomine.
6. Eluviisi muutmise vajalikkuse ja võimalikkuse selgitamine.
7. Teiste spetsialistide kaasamine.
8. Dokumenteerimine.
A.2.4 Teraapia teostamine
1. Teraapia planeerimine ja teostamine.
2. Tervise ja terviseprobleemi arengu prognoosimine.
A.2.5 Klienditeenindus
1. Enda ja tööruumi ettevalmistamine.
2. Kliendiga suhtlemine.
3. Probleemidega toimetulemine.