Kutsestandardid

Müüja-klienditeenindaja, tase 4

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 04-31102013-5.1/6k

Spetsialiseerumised:
Toidu- ja esmatarbekaubad
Aia- ja ehituskaubad
Garderoobikaubad
Vaba-aja kaubad
Elektroonika- ja bürookaubad

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Kaubandus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 12/31.10.2013

Kehtib alates: 31.10.2013

Kehtib kuni: 30.10.2018

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
52 Müügitöötajad

EMTAK klassifikaator:
G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
47 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

ISCED klassifikaator:
041 Ärindus ja haldus
0416 Hulgi- ja jaekaubandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Müüja-klienditeenindaja kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

Müüja-klienditeenindaja töötab kaubandusettevõttes ja tema tööks on klientide teenindamine, kaupade käitlemine, müümine ja arveldamine.
Müüja-klienditeenindaja osaleb müügitöö korraldamisel ja meeskonnatöös, on teenindusvalmis,
täidab oma tööülesandeid nii tava- kui eriolukordades.
Müüja-klienditeenindaja vastutab oma tööülesannete täitmise eest ja on valmis juhendama teisi töötajaid oma vastutusala piires.

Müüja-klienditeenindajal on lisaks võimalik spetsialiseeruda kindlale kaubagrupile:
1) toidu- ja esmatarbekaubad;
2) aia- ja ehituskaubad;
3) garderoobikaubad;
4) vaba-aja kaubad;
5) elektroonika- ja bürookaubad.

Tööosad

A.2.1 Kaupade käitlemine ja kaubatundmine:
1) kaupade vastuvõtmine;
2) kaupade ladustamine;
3) kaupade ettevalmistamine müügiks ja müügisaali paigutamine;
4) pakendite, taara ja ohtlike jäätmete käitlemine;
5) kaupade realiseerimisaegade jälgimine;
6) kaupade inventeerimine;
7) kaupade kvaliteedi hindamine;
8) kaubagruppide liigitamine.

A.2.2 Teenindamine ja müümine:
1) kliendikontakti loomine ja kliendi vajaduste väljaselgitamine;
2) kaupade tutvustamine, kliendi nõustamine, müümine;
3) kliendikontakti lõpetamine;
4) müügijärgne teenindamine.

A.2.3 Kassatöö:
1) kassatoimingud ja arvete koostamine;
2) raha käitlemine;
3) kassaaruande koostamine.

A.2.4 Müügitöö korraldamine:
1) kliendi tagasiside edastamine;
2) kaubavarude juhtimine (tellimine, laovarude ja müügianalüüs;)
3) hindade kujundamine;
4) kaupade väljapanekute kujundamine.