Kutsestandardid

Puhastustööde juht III

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 04-27112012-2.9/4s

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Puhastusteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 9/27.11.2012

Kehtib alates: 27.11.2012

Kehtib kuni: 31.12.2013

Kutsetase: III

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
1 Juhid
12 Juhid haldus- ja ärialal

EMTAK klassifikaator:
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5