Kutsestandardid

CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 16-17102012-3.5/4k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Puidutöötlemine

Kutsetegevuse valdkond: Metsandus

Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu

Otsus: 10/17.10.2012

Kehtib alates: 17.10.2012

Kehtib kuni: 16.10.2017

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskustöötajad ja käsitöölised
75 Toiduainete ja puidutöötlejad, rõivatööstuse ja muude käsitööalade töötajad

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Töö kirjeldus

CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5 on kogemusega spetsialist, kes töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Tema tööks on puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel, sh kavandades ja korraldades tööde tehnoloogiat ning analüüsides tootmisprotsessi.
5. taseme CNC töötlemiskeskuse operaatori ülesannete hulka kuulub CNC programmide koostamine ja programmide parameetrite muutmine, veateadete tundmine, keerulisemate toodete valmistamine ning kaastöötajate juhendamine. Ta tunneb põhjalikult pinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime ning kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid. Jälgib tootlikkust ja tööprotsessist kinnipidamist. CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5 kasutab valdkonna spetsiifilisi teadmisi ja detailset tehnilist kogemust, pakub välja hästi töötavaid uuendusi ning jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat kaastöötajatega. Ta kohandab oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega ning kujundab meeskonnavaimu.
5. taseme CNC töötlemiskeskuse operaator hindab ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks. Õnnetusjuhtumi korral kutsub professionaalse abi ja käitub vastavalt organisatsiooni sisekorraeeskirjale. Ta kasutab oma töös arvutit tasemel AO1 ja AO2 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“) ja omab üldteadmisi CAD/CAM-programmidest. Ta kasutab tööks erialast eesti keelt tasemel B2 ja inglise või vene keelt tasemel B1 (vt lisa 3 “Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Tööosad

5. taseme CNC töötlemiskeskuse operaatori kutse koosneb ühest tööosast.
A.2.1 Puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel