Kutsestandardid

Puidupingioperaator, tase 3

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 16-17102012-3.3/1k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Mööbli tootmine

Kutsetegevuse valdkond: Metsandus

Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu

Otsus: 10/17.10.2012

Kehtib alates: 17.10.2012

Kehtib kuni: 04.10.2017

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskustöötajad ja käsitöölised
75 Toiduainete ja puidutöötlejad, rõivatööstuse ja muude käsitööalade töötajad

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Töö kirjeldus

Puidupingioperaator, tase 3 on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Tema tööks on puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel, seadistades neid ja sooritades nendel tööoperatsioone.
Ta tunneb puidutöötlemispinkide ja -seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime ning kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid. Puidupingioperaator, tase 3 loeb tööjooniseid, korraldab oma tööd ja planeerib tööaega, täidab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid. Töötab meeskonna liikmena, jälgib tööprotsessist kinnipidamist ja tootlikkust ning hoiab toodangu kvaliteeti. 3. taseme puidupingioperaator kasutab oma töös erialast eesti ja inglise keelt.

Tööosad

Puidupingioperaator, tase 3 koosneb ühest kohustuslikust töö osast:
A.2.1 Puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel