Kutsestandardid

Tisler, tase 5

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 16-17102012-3.11/6k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Mööbli tootmine

Kutsetegevuse valdkond: Metsandus

Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu

Otsus: 10/17.10.2012

Kehtib alates: 17.10.2012

Kehtib kuni: 04.10.2017

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskustöötajad ja käsitöölised
75 Toiduainete ja puidutöötlejad, rõivatööstuse ja muude käsitööalade töötajad

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Töö kirjeldus

Tisler on oskustööline, kes töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit (näiteks erinevad kapid, riiulid, lauad jne) ja teisi puittooteid (näiteks uksi, aknaid, treppe jne).
Tisler, tase 5 teostab meisterlikult keerukaid tööoperatsioone, valmistab ja remondib detaile ja puittooteid ning valmistab etalontooteid, kasutades laia hulka puidu töötlemise ja viimistlemise võtteid. Ta korraldab teiste tööd, juhendab kaastöötajaid ja annab edasi kutsealaseid teadmisi ja oskusi. Projekteerib ja disainib tooteid, loeb CAD jooniseid.
Töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades. Vastutab töörühma töö eest.
Ta oskab korraldada tööd ja planeerida tööaega ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.