Kutsestandardid

Noorem-maastikuehitaja, tase 3

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 11-29052012-3.6/1k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 16/29.05.2012

Kehtib alates: 29.05.2012

Kehtib kuni: 28.05.2017

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad
61 Turule orienteeritud aia- ja põllusaaduste kasvatajad

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0812 Aiandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Töö kirjeldus

Sellel kutsealal on kolm kutset: noorem-maastikuehitaja, tase 3, maastikuehitaja, tase 4 ja vanem-maastikuehitaja, tase 5.

Noorem-maastikuehitaja on oskustöötaja, kelle põhilised tööd on maastikuehituse objekti ettevalmistamine, materjali ladustamine, mullatööd, istutamine jms. Noorem-maastikuehitaja osaleb aia või haljasala rajamisel ning teede ja müüride ehitamisel. Hooldustöödel ta rohib, niidab, väetab, teeb taimekaitset jm. Ta töötab põhiliselt juhendamisel ja mõnes kitsamas töölõigus iseseisvalt, järgides üksikasjalisi juhiseid.
Noorem-maastikuehitaja töötab välitingimustes ja vajaduse korral avalikus ruumis, sellel kutsealal töötamine nõuab head tervist, füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Ta suhtub austusega elusloodusesse.

Tööosad

A.2.1 Objekti (haljasala, rajatis) ettevalmistamine
A.2.2 Istutusalade rajamine, taimede, sh sibulate, istutamine ning seemnete külvamine
A.2.3 Sillutiste (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) paigaldamine
A.2.4 Muru rajamine
A.2.5 Aedade ja haljasalade hooldamine

Valitavad tööosad:
A.2.6 Puidust rajatiste (pergolad, terrassid, võreseinad ja lihtsamad katusealused) ehitamine ja hooldamine
A.2.7 Müüride ehitamine
A.2.8 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
A.2.9 Aiaveekogude (va betoonbasseinid) rajamine
A.2.10 Piirete ehitamine