Kutsestandardid

Korstnapühkija, tase 4

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 04-24052012-7.1/3k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 8/24.05.2012

Kehtib alates: 24.05.2012

Kehtib kuni: 05.04.2016

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Töö kirjeldus

Korstnapühkija töö eesmärk on tuleohutuse, säästva kütterežiimi ja puhta elukeskkonna tagamine kütteseadmete puhastamise, hooldamise ja teabe jagamise kaudu.

Korstnapühkija tööülesanded on küttesüsteemide ja ventilatsioonilõõride tuleohutuse kontrollimine, puhastamine ja ummistuste likvideerimine; elanikkonnale kütteseadmete hooldamise nõuete ja küttesüsteemide ohutu kasutamise tutvustamine ning avastatud puudustest teavitamine.
Korstnapühkija annab hinnangu olemasolevatele küttesüsteemidele.

Korstnapühkija töötab tavaolukorras iseseisvalt, vajaduse korral töötab meeskonnas ja meistri juhendamise all. Korstnapühkija järgib kutse-eetika nõudeid ja head käitumise tava.

Tööosad

A.2.1 Tööde planeerimine ja dokumenteerimine
A.2.2 Küttesüsteemide puhastamine
A.2.3 Küttesüsteemile hinnangu koostamine
A.2.4 Teavitamine ja nõustamine
A.2.5 Juhendamine ja koolitamine