Kutsestandardid

Pottsepp III

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 13-04052012-36/3ps

Osakutsed:
Küttesesüsteemi vastutav paigaldaja, tase 4

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu

Otsus: 17/04.05.2012

Kehtib alates: 04.05.2012

Kehtib kuni: 31.12.2013

Kutsetase: III

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4