Kutsestandardid

Sisetööde elektrik, tase 5

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 07-15022012-2.4/5k

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Elektritöö ja automaatika

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 7/15.02.2012

Kehtib alates: 15.02.2012

Kehtib kuni: 14.02.2017

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskustöötajad ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikatööstuse töötajad

EMTAK klassifikaator:
D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Töö kirjeldus

Sisetööde elektrikud paigaldavad ja hooldavad kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes, tehnilistes rajatistes ning nendega seotud kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).
5. taseme sisetööde elektrik teeb elektritöid vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja juhenditele nii iseseisvalt kui töörühma juhina.
5. taseme sisetööde elektrik tuleb toime keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, kus on vajadus täita mitmekülgseid tööülesandeid ja vastutada nii enda kui ka töörühma töötulemuse ja tööohutuse eest.
Elektri- ja käidutöid teeb sisetööde elektrik 5 üldjuhul pädeva elektriala isiku juhtimisel.

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
A.2.2 Elektritarvikute ja -juhistike ning seadmete paigaldamine
A.2.3 Elektripaigaldiste ja tarvitite käit (hooldus- ja remonditööd)

Valitavad tööosad:
A.2.4 Tänava ja territooriumi valgustuspaigaldised
A.2.5 Kuni 1000 V õhu- ja kaabelliinid
A.2.6 Releekaitse ja automaatikatööd (hooneautomaatika)
A.2.7 Nõrkvoolupaigaldised
A.2.8 Piksekaitsepaigaldised
A.2.9 Elektrimootorite ja ajamitega seotud seadmed
A.2.10 Potentsiaalse plahvatusohuga keskkonna paigaldised
A.2.11 Elektrilised meditsiiniseadmed ja -paigaldised