Kutsestandardid

Puurija, tase 3

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 07-26052011-3.4/1k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 6/26.05.2011

Kehtib alates: 26.05.2011

Kehtib kuni: 04.04.2016

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid

EMTAK klassifikaator:
B MÄETÖÖSTUS
09 Kaevandamist abistavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Töö kirjeldus

EKR 3 taseme puurija töötab puurkaevude ja -aukude rajamise; geotehnilise, üldgeoloogilise ja põhjavee uuringu; maavarade otsingu ja uuringu ning mäenduse ja veemajanduse valdkondades. Puurija rajab puurmasinatega puurkaevusid ja puurauke, kirjeldab puurimise käigus saadud materjali ning rekonstrueerib, hooldab, likvideerib ja konserveerib olemasolevaid puurauke.
Puurija töötab üldjuhul töörühmas, puurmeistri või inseneri juhendamisel ja järelevalvel, mõningail juhtudel ka iseseisvalt olukordades, mida saab ette näha. Vajadusel on ta valmis algatama, ette valmistama ja kohaldama muudatusi. Ta on teadlik oma kohustustest, vastutusest ja õigustest töörühma liikmena. Ta peab kinni töökollektiivi käitumisreeglitest. Puurija spetsialiseerub puurkaevude, soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude, geotehniliste uuringute ning geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringutega seotud puuraukude rajamisele.

Tööosad

2.1 Ettevalmistus ja mobilisatsioon töö objektile
2.2 Puurkaevu ja -augu rajamine
2.3 Demobilisatsioon
2.4 Puurkaevude ja -aukude likvideerimine
2.9 3. taseme Puurija kutset läbivad kompetentsid

Valitavad tööosad:
2.5 Puurkaevude puurimine
2.6 Maasoojussüsteemide puurkaevude ja -aukude rajamine
2.7 Geotehniliste uuringute läbiviimine
2.8 Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine