Kutsestandardid

Laevapere reakoosseisu liige II

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 12-09062011-4.39/3ps

Spetsialiseerumised:
Vanemmadrus II

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Merendus

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 7/09.06.2011

Kehtib alates: 09.06.2011

Kehtib kuni: 31.12.2013

Kutsetase: II

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
50 Veetransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3