Kutsestandardid

Lapsehoidja II

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 05-28092011-4.25/3s

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Lapsehoiuteenus

Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Otsus: 7/28.09.2011

Kehtib alates: 28.09.2011

Kehtib kuni: 31.12.2013

Kutsetase: II

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
53 Isikuhooldustöötajad

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

ISCED klassifikaator:
092 Heaolu
0922 Lastehoid ja teenused noortele

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4