Kutsestandardid

Puhastusteenindaja II

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 04-25112010-3.2/4ps

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Puhastusteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 5/25.11.2010

Kehtib alates: 25.11.2010

Kehtib kuni: 24.11.2014

Kutsetase: II

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
9 Lihttöölised
91 Puhastustöölised ja abilised

EMTAK klassifikaator:
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4