Kutsenõukogud

Kultuuri Kutsenõukogu

Kureeritav valdkond

Kultuur

Kutsenõukogu

Liikme nimiI volitus
kuni
Esindatav organisatsioonRoll
Urmas Ääro31.12.2020Eesti Fotograafide Liitliige
Varje Vürst31.12.2020Eesti Kooriühingliige
Ago Tuuling31.12.2020Eesti Kultuuritöötajate Ametiliitliige
Hille Ilves31.12.2020Eesti Linnade Liitliige
Taimi Saarma31.12.2020Eesti Maaomavalitsuste Liitliige
Aimi Etverk31.12.2020Eesti Meigikunstnike Ühendusliige
Kadri Leivategija31.12.2020Eesti Muusikakoolide Liitliige
Aarne Saluveer31.12.2020Eesti Muusikanõukoguliige
Toomas Tõnise31.12.2020Eesti Olümpiakomiteeesimees
Reet Olevsoo31.12.2020Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingliige
Kaari Siemer31.12.2020Eesti Rahva Muuseumliige
Ave Matsin31.12.2020Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liitliige
Aino Arro31.12.2020Eesti Rahvamajade Ühingliige
Janne Andresoo31.12.2020Eesti Rahvusraamatukoguaseesimees
Mihkel Robam09.08.2021Eesti Rahvusringhäälingliige
Riina Viiding31.12.2020Eesti Teatriliitliige
Ivi Lillepuu31.12.2020Haridus- ja Teadusministeeriumliige
Marion Selgall da Silva20.10.2021Kultuuriministeerium (kunstid)liige
Malle Englas31.12.2020Kultuuriministeerium (sport)liige
Monika Larini31.12.2020MTÜ Eesti Etendusasutuste Liitliige
Margit Salmar31.12.2020Rahvakultuuri Keskusliige
Vallo Nuust31.12.2020Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukoguliige
Anne Pikkov31.12.2020Rektorite Nõukogu (kunstid)liige
Margus Pärtlas31.12.2020Rektorite Nõukogu (muusika)liige
Harry Illak31.12.2020Rektorite Nõukogu (rahvakunst)liige
Kristjan Port31.12.2020Rektorite Nõukogu (sport)liige
Inna Soonurm31.12.2020SA Innoveliige

Varasemad kutsenõukogu liikmed

« tagasi nimekirja