Kutsenõukogud

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Kureeritav valdkond

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Kutsenõukogu

Liikme nimiI volitus
kuni
Esindatav organisatsioonRoll
Enno Rebane03.07.2021Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liitliige
Margus Leoste31.12.2020Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liitaseesimees
Aksel Ers31.12.2020Eesti Elektritööstuse Liitliige
Lauri Öövel31.12.2020Eesti Elektroenergeetika Seltsliige
Aare Soitu31.12.2020Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liitliige
Tõnis Kukk31.12.2020Eesti Gaasiliitliige
Anne Põldvere03.07.2021Eesti Geoloogia Seltsliige
Lembit Vali31.12.2020Eesti Inseneride Liitesimees
Siim Umbleja28.10.2023Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingliige
Roland Jung31.12.2020Eesti Külmaliitliige
Andrus Stimmer31.12.2020Eesti Mäeseltsliige
Rein Voog31.12.2020Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liitliige
Kersti Rešetnjak31.12.2020Eesti Pürotehnikute Liitliige
Aadu Paist31.12.2020Eesti Soojustehnikainseneride Seltsliige
Andre Lilleleht28.10.2023Eesti Turvaettevõtete Liitliige
Ellen Mihklepp31.12.2020Eesti Vee-ettevõtete Liitliige
Teet Tiko31.12.2020Haridus- ja Teadusministeeriumliige
Tiit Kaasik20.12.2022Keskkonnaministeeriumliige
Toomas Vaimann14.10.2023Rektorite Nõukogu (elektrotehnika)liige
Andres Annuk31.12.2020Rektorite Nõukogu (energeetika)liige
Kaie Piiskop23.10.2022SA Innoveliige
Ingrid Teinemaa31.05.2022Tehnilise Järelevalve Ametliige

Varasemad kutsenõukogu liikmed

« tagasi nimekirja