Kutsenõukogud

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Kureeritav valdkond

Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Kutsenõukogu

Liikme nimiI volitus
kuni
Esindatav organisatsioonRoll
Ilmar Heinsoo31.12.2020Eesti Arhitektide Liitliige
Jüri Läll09.08.2021Eesti Asfaldiliitliige
Indrek Peterson31.12.2020Eesti Ehitusettevõtjate Liitesimees
Margus Saavik31.12.2020Eesti Geodeetide Ühingliige
Heiki Meos31.12.2020Eesti Inseneride Liitaseesimees
Martin Kõiv31.12.2020Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingliige
Jüri Kröönström31.12.2020Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liitliige
Peeter Nurm31.12.2020Eesti Kinnisvaramaaklerite Kodaliige
Peter Haab31.12.2020Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendusliige
Edgar Kaare31.12.2020Eesti Maastikuarhitektide Liitliige
Lauri Kivil31.12.2020Eesti Puitmajaliitliige
Aili Aasoja31.12.2020Eesti Sisearhitektide Liitliige
Jaak Laanisto09.08.2021Eesti Tuletõrjeliitliige
Teet Tiko07.05.2023Haridus- ja Teadusministeeriumliige
Tiia Raudma31.12.2020Haridus- ja Teadusministeeriumliige
Artu Ellmann01.02.2023Maa-ametliige
Karin Sillmann13.11.2021Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumliige
Erkki Suurorg31.12.2020MTÜ Eesti Ehitusinseneride Liitliige
Juhan Räni28.02.2021MTÜ Eesti Korstnapühkijate Kodaliige
Maila Kuusik31.12.2020MTÜ Eesti Planeerijate Ühingliige
Mati Malm31.12.2020MTÜ Eesti Pottsepadliige
Hindrek Kesler31.12.2020Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (arhitektuur)liige
Martti Kiisa31.12.2020Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (ehitus)liige
Toomas Tammis31.12.2020Rektorite Nõukogu (arhitektuur)liige
Jarek Kurnitski14.10.2023Rektorite Nõukogu (ehitus)liige
Siim Maasikamäe31.12.2020Rektorite Nõukogu (maaehitus, geomaatika)liige
Aulika Riisenberg31.12.2020SA Innoveliige
Kati Tamtik31.05.2022Tehnilise Järelevalve Ametliige

Varasemad kutsenõukogu liikmed

« tagasi nimekirja