Kutsenõukogude Esimeeste Kogu koosolek 24.05.2017

Kutsestandardi algatamise ettepanek

 Kutsestandarditele määratud EKR taseme kinnitamine