Hea tööandja! 

Kas Teie ettevõttes on kutsestandardid leidnud kasutust?: *
Kas eelistaksite kutsetunnistusega töötajat?: *