Kutsekoja ülesanne on kutsesüsteemi kui hariduse ja töömaailma liidese arendamine ning selle toimimise tagamine. Kutsekoda on tööturu osapoolte koostöökeskkonna looja konkurentsivõime, läbipaistvuse ja võrdsete võimaluste tagamiseks tööturul. Kutsekoda korraldab kutsestandardite välja töötamist ning koordineerib kutseeksamite korraldamist. Kutsekoda alustas 2015. aasta aprillis tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA loomist, et ühiskonna ja tööturu muutustest tulenevad vajadused saaksid võimalikult kiiresti arvestatud koolituspakkumises.

                   
       

Hea tööandja! Kas kasutate kutsestandardeid? Kas eelistaksite kutsetunnistusega töötajat? Vastake SIIN.

Uudised

Kõik uudised »

Kutse andja keskkond

Kutse andja keskkonda sisenemiseks logi sisse ID-kaardi või MobiilID-ga: