Skip to content
Home » Valmis OSKA andmetel põhinev käsiraamat karjääri- ja ettevõtlusõpetajatele

Valmis OSKA andmetel põhinev käsiraamat karjääri- ja ettevõtlusõpetajatele

Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel on ilmunud karjääri- ja ettevõtlusõppe metoodiline käsiraamat „Targad valikud tööturul“, mis on mõeldud õpilastele teisest kooliastmest kuni gümnaasiumini.

Käsiraamat on ehitatud üles Haridusportaalis olevatele Kutsekoja OSKA uuringute andmetele.

Mitmesuguste ülesannete kaudu on õpilastel võimalik lahti mõtestada oskuste, hariduse ja tööturu seoseid, hoomata ametite tulevikusuundumusi ning mis kõige tähtsam – õppida iseseisvalt uurima Haridusportaali andmestikku.

Käsiraamatust leiab metoodilisi juhendeid nii õppetundide sisustamiseks kui ka ainetevahelisteks projektideks. Lisaks on kirja pandud 15 lühemat harjutust, mida sobib kasutada ka teistes ainetundides, mitte ainult karjääri- ja ettevõtlusõpetuses.

Näiteks leiab käsiraamatust valdkondliku teemapäeva korraldamise juhendi, karjääriinfoteemalise detektiivimängu juhendi, tööturu soolist aspekti käsitleva meetodi „Milline ta on?“, tulevikuameteid avavad meetodid „Tulevikuoskused ja -ametid“ või „Tulevikuametite loomine“, oskuste analüüsi võimaldavad meetodid „Tööriistakohvri inventuur“, „Minu kool ja tulevikuoskused“, „Vulkaanisaare tööturg“ ja palju muud.

Käsiraamatu meetodites kirjeldatud õpieesmärgid järgivad nii karjääri kujundamise pädevuste kui ka ettevõtluspädevuse mudelit, mis on kooskõlas üldpädevuste saavutamisega. Kõik meetodid võimaldavad luua õppekeskkonda, kus õpilane on tegutseja ning õpetaja pigem suunaja ja juhendaja. Selline õppekeskkond aitab oma potentsiaali maksimaalselt avada väga erinevate võimetega õpilastel.

Meetodeid ja ülesandeid töötasid välja tunnustatud tegevõpetajad, kes on ühtlasi aktiivsed karjääriteenuste kogukonna eestvedajad: Tartu karjäärinõustaja ja Eesti karjäärinõustajate ühingu juhatuse liige Anna Gramberg, Tartu Tamme gümnaasiumi karjäärikoordinaator ja aineõpetaja Merit Luik ning Kiili gümnaasiumi karjäärikoordinaator ja aineõpetaja Angela Rebas.

Nõustajatena osalesid käsiraamatu loomisel Tartu ülikooli õpetajakoolituse õppejõud Maria Jürimäe ning valdkonna eksperdid Kutsekojast ja Töötukassast: Marit Valge, Lana Randaru ja Kristina Orion.

Käsiraamatu ülesehitus on sarnane eelmisel aastal haridus- ja noorteameti ning kutsekoja koostöös üllitatud materjali „Europass ja kvalifikatsiooniraamistik“ omaga.

Käsiraamat on kättesaadav digitaalsete õppematerjalide keskkonnas E-koolikott: https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31346-Targad-valikud-tooturul.

Kersti Kivirüüt, projektijuht

Skip to content