Skip to content
Home » Valminud on UNILO projekti uudiskiri – väljundipõhine õpe kõrghariduses

Valminud on UNILO projekti uudiskiri – väljundipõhine õpe kõrghariduses

   

UNILO projekti raames valmis esimene uudiskiri, mida saate lugeda SIIT. Uudiskiri hakkab ilmuma iga kahe kuu tagant.

   

UNILO on kahe aastane Euroopa Liidu projekt, kestvusega märtsist 2010 kuni veebruarini 2012, väljundipõhise õppe edendamiseks Euroopa kõrgkoolides. Projekti raames uuritakse välja ja tehakse kokkuvõte hetkeolukorrast üle Euroopa, selgitades välja edulood ja esilekerkinud takistused. Kõrgkoolidele töötatakse välja abivahendid, mis aitavad tutvustada ja rakendada väljundipõhist õpet ning luuakse koostöövõrgustik, et väljundipõhine lähenemine jääks püsima pikaks ajaks. Projekti sihtgrupiks on eelkõige kõrgkoolide karjäärikeskused, aga ka üliõpilased, õppejõud ja teised töötajad.

  

Projektis osalevad järgmised riigid: Eesti, Hispaania, Itaalia, Küpros, Poola, Portugal, Saksamaa, Ungari ja Ühendkuningriigid.

   

Kutsume Teid üles liituma projekti veebilehel leitava "Community" alaga, esitama küsimusi, algatama vestlust ning väljendama oma kogemusi ja seisukohti väljundipõhisest lähenemisest ülikoolides.

    

Tutvu projekti kodulehega: http://www.unilo.eu 
Skip to content