Skip to content
Home » Vabariigi President tunnustas Kutsekoja juhatuse liiget Tiia Randmat teenetemärgiga

Vabariigi President tunnustas Kutsekoja juhatuse liiget Tiia Randmat teenetemärgiga

Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma pälvib kutsehariduse edendamise eest Vabariigi President Kersti Kaljulaidilt Valgetähe V klassi teenetemärgi.

„Eesti on see, mis me ise teeme. Eesti on meie kõigi mõtete ja tegude summa. Kõik need inimesed on aidanud kaasa sellele, et Eesti oleks sõbralikum, turvalisem ja edukam. Nad kõik on andnud enam, kui nõuab nende igapäevatöö ja teinud Eestit paremaks," ütles president Kaljulaid teenetemärkide kavaleride avalikustamisel.

Tiia Randma on andnud suure panuse kutsehariduse ja haridusvaldkonna edendamisse ning ettevõtete ja haridusasutuste koostöö arendamisse. Tema südameasjaks on olnud hariduse võimaluste kooskõlla viimine tööturu vajadustega.

Tiia on kutsehariduse arendamisse panustanud juba alates 1995. aastast, mil asus tööle Eesti Kaubandus-Tööstuskojas. Ta algatas 1997. aastal kutsete süsteemi loomise Eestis ja juhtis Kutsekoja loomist.

Erinevate põnevate, kuid vähetuntud ametimeeste töö tutvustamiseks tegi Tiia aastatel 2002-2004 ETV-le 42-osalise saatesarja „Ametilood“. Ta tegutses aastatel 2003-2007 Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu juhatuse liikmena ning osaleb senini aktiivselt ühingu töös. Aastatel 2012-2014 juhtis Tiia Riigikantseleis oskuste rakkerühma, kus töötati välja tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA kontseptsioon. OSKA tuleviku-uuringute koostamise eestvedamise ning kutsesüsteemi arendamisega tegeleb Tiia Kutsekojas tänaseni.

Valgetähe teenetemärk antakse riigiteenistuses või kohaliku omavalitsuse teenistuses olevatele isikutele, samuti majanduse, hariduse, teaduse, kultuuri või spordi alal osutatud või muude üldkasulike teenete ning saavutuste tunnustamiseks.

Vabariigi President annab teenetemärgid üle 21. veebruaril Tartu Ülikooli Narva kolledžis.

Oleme kogu Kutsekojaga tunnustuse üle väga uhked ning soovime südamest õnne!
Skip to content